Innlegg av Terje Linløkken

31.10.2019

Er det lys i pæra?

Det er den enkelte kommune som har ansvar for gatelys eller veilys. Men vet du om det er lys i pæra eller ikke? Hvis ikke er det på tide å skaffe seg en løsning som gir deg full kontroll.

13.02.2018

Smartere byer i fellesskap – bli med på dugnaden

Smartere byer og kommuner er noe som gagner alle landets innbyggere. Det bør derfor ikke være en konkurranse mellom kommunene om å bli best, men heller et område der vi deler gode tanker, ideer og løsninger på tvers – kommunene imellom. Det ønsker vi i Geodata å bidra til. Vi har derfor laget en egen Smart By Verktøykasse som gjør det mulig å dele prosesser, datamodeller, maler og applikasjoner på tvers.