Digital byggeplass

Det digitale inntar byggeplassen i større og større grad noe som gjør byggeplassen smartere, beslutningene bedre og oversikten blir unik.

Publisert: 11. mai 2021 , i Teknologi

På vår nylige avholdte digitale variant av konferansen GeoTek fikk den digitale byggeplassen ekstra oppmerksomhet. Her deler vi dette innholdet.

De tekniske løsningene som ble presentert, er anvendt i et bredt spenn av fagfelt og bransjer. Demonstrasjonene i årets konferanse tok utgangspunkt i veiutbyggingsprosjektet «E16 Åsbygda - Olum» som Skanska utfører for SVV Region Øst.

Droner

Tore Jensen presenterte siste nytt av Esri- og Sitescanprodukter og produksjonsløypene fra flyplanlegging til ferdig produkter i GIS-løsningen. Deriblant

  • Intelligent flyplanlegging i 3D med bruk av egne data
  • Autonom flightgjennomføring
  • Prosessering i skyen
  • Integrasjon mot ArcGIS

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Masseberegning med Esris Voxel-teknologi

Esri har lansert en ny datatype, voksler. Dette er flerdimensjonale data for modellering av volum. I presentasjonen fra Inge Anundskås fikk vi presentert hvordan dette kan brukes for 4-dimensjonale masseberegninger i forbindelse med en anleggsplass for ny E16.

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Sensorer og sanntidsdata

På en anleggsplass er det en rekke sensorer og datastrømmer i tilknytning til maskiner, kjøretøyer, miljøovervåkning osv. Sindre Engh viste hvordan vi setter opp datastrømmer, analyserer og overvåker informasjon i sanntid. Han viste også hvordan vi kan spare både drivstoff, maskinslitasje og effektivisere utnyttelsen av kapasiteten til maskinparken ved analyse av sensordata.

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Miljøovervåkning, hendelseshåndtering og feltapplikasjoner

Med sensordata i sanntid fra bekker og vassdrag som overvåker forurensing, viste Nina Winter-Hjelm hvordan vi svært effektivt kan respondere på hendelser.

  • Automatisk varsling ved forhøyet verdi av giftstoff i vassdrag
  • Arbeidsordre sendes til personell som er nærmest hendelsen
  • Dokumentasjon registreres i felt og sendes til kontoret
  • Analyse av situasjonen
  • Treffe tiltak (f.eks evakuering av et område med automatisk varsling til personell)

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

ArcGIS HUB - Publikumsdialog

ArcGIS Hub er en enkel å konfigurerbar skyplattform som organiserer mennesker, data og verktøy for å oppnå initiativer og mål. Tore Jensen presenterte hvordan ArcGIS Hub Premium kan benyttes til å kommunisere en godt med publikum og interessenter ved fremstilling av komplekse data, organisering av folkemøter og sosiale media.

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

BIM/GIS, dataflyt og digital tvilling

Høydepunktet i rekken av presentasjoner er når alle data samordnes, og oppdaterte BIM-modeller integreres i det store bildet. Esris storsatsing på BIM de siste årene gjør det nå mulig å ha mange synkroniserte BIM-modeller tilgjengelig i 3D-GIS-verden som er bygget for håndtering av store menge data.

Jørn Kristiansen demonstrerte hvordan en kan følge prosjektets utvikling med BIM-modellene i kombinasjon med dagsferske dronedata, sanntidsdatastrømmer og andre GIS-data. Alt tilgjengeliggjort i nettleseren.

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Som du ser er mulighetene mange og man trenger ikke ta tak i alt på en gang. Har du lyst å snakke med oss om mulighetene? Ta kontakt så hjelper jeg deg!

.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ståle Klommestein
Kunderådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.