Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er.  Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics

Data og analyser gir deg innsikt. Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Dette er et verktøy du kan bruke for å få kunnskap om et spesifikt område og som inneholder alt fra eiendomsdata til demografidata.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Internasjonal pris til Kartverket

Kartverket mottok i sommer prisen for “Special Achievement in GIS” fra Esri - verdens ledende leverandør av programvare for geografisk informasjon. “Norge i bilder” trekkes spesielt fram som en løsning som tiltrekker oppmerksomhet også utenfor Norges grenser.

Kurskalender

Gratis webinar: Drift av GIS

Har du behov for driftskapasitet eller ønsker å drifte GIS-løsningene dine i skyen? Geodata tilbyr nå drift og i dette webinaret får du høre mer om hva og hvordan.

Dato: 31. august 17
Sted: Internett
Varighet: 1 time