Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er. Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics - for handel, forsikring og eiendom

Hvem er dine potensielle kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du tar de riktige beslutningene?

Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Geografisk analyse av ny kommunestruktur: Hvordan endrer dette landet? Hvem vinner valget? Hvem vinner de unge?

Hva skjer egentlig med landet når vi får ny kommunestruktur i 2020? Vil valgresultatene bli annerledes, vil arbeidsledigheten forflytte seg? Vi har gjort en geografisk analyse.

Kurskalender

Gratis webinar – Få raske overblikk med Operations dashboard

Operations Dashboard er en web-applikasjon i ArcGIS Online. Et dashboard er en visuell sammenstilling av flere elementer, for eksempel kart, lister, målere, sensorer og diagrammer. Forandres datagrunnlaget, forandres også dashboardet, og du får en oversikt i sanntid over alle dine datastrømmer, og dermed har du full kontroll når beslutninger skal tas.

Dato: 17. oktober 18
Sted: Web
Varighet: 0 timer, 30 minutter