Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er.  Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics

Data og analyser gir deg innsikt. Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Dette er et verktøy du kan bruke for å få kunnskap om et spesifikt område og som inneholder alt fra eiendomsdata til demografidata.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Geodata sentral i beredskapen rundt sykkel-VM

Geodatas kartløsninger har vært sentrale når 31 aktører skal samhandle og sikre beredskapen under sykkel-VM i Bergen.

Kurskalender

Introduksjon til geoprosessering med scripting i Python

Dette kurset lærer deg hvordan du lager Python-script for å automatisere oppgaver i ArcGIS knyttet til databehandling, redigering, geoprosessering, analyse, og kartproduksjon.

Dato: 14-16. november 17
Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Varighet: 3 dager