Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er. Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics - for handel, forsikring og eiendom

Hvem er dine potensielle kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du tar de riktige beslutningene?

Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Ny nasjonal strategi: Norge skal være ledende i bruk av geodata

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. En viktig strategi for oss som jobber med geografisk informasjon.

Kurskalender

Overgang fra ArcMap til ArcGIS Pro

Også i år arrangerer vi kurs i forkant av GeoTek. Er du påmeldt konferansen gir vi deg halv pris. Dette kurset hjelper erfarne ArcMap-brukere til å bli produktive i ArcGIS Pro raskt.

Dato: 25-26. februar 19
Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Varighet: 2 dager