Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er.  Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics - for handel, forsikring og eiendom

Hvem er dine potensielle kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du tar de riktige beslutningene? 

Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Netthandel: Geografiske analyser gir effektiv og miljøvennlig transportlogistikk

En av de store utfordringen for handel på nett er å levere varen når kunden ønsker varen. Først da blir kundeopplevelsen komplett og terskelen for å handle det meste på nett blir tilnærmet borte. Løsningene er på vei, men kan forbedres og optimaliseres. Og hva med miljøet når alt skal transporteres rundt?

Kurskalender

Avansert FME Desktop

Dette kurset egner seg for deg som allerede har noe erfaring i bruk av FME Desktop og ønsker å lære hvordan man kan effektivisere bruken av programvaren og lære seg nye teknikker for å sette opp sømløs dataflyt.

Dato: 27-28. november 17
Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Varighet: 2 dager