Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er.  Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics - for handel, forsikring og eiendom

Hvem er dine potensielle kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du tar de riktige beslutningene? 

Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Raskere responstid med geografisk analyse

Geografiske analyser fra Geodata hjelper Helse Midt-Norge å planlegge dimensjoneringen av framtidens ambulansetjeneste.

Kurskalender

Gratis webinar - Geodata Online!

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Få med deg dette webinaret for å få litt mer oversikt, lære noen nye triks og høre hva som skjer framover.

Dato: 25. april 18
Sted: Web
Varighet: 0 timer, 30 minutter