Få innsikt gjennom kartdata

Hos Geodata får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Vit hvor du er.  Vit hvor du skal.

Se hva vi har gjort

Kvinne sitter ved kontorpult og ser på en dataskjerm, som viser et kart.

Location Analytics - for handel, forsikring og eiendom

Hvem er dine potensielle kunder? Hvordan er markedet? Etablerer du deg på riktig sted? Har du oversikten du trenger for å være trygg på at du tar de riktige beslutningene? 

Location Analytics gir deg denne innsikten ved å sammenstille både dine egne og eksterne data, og visualisere analysene i kart.

Mer om Location Analytics.

siste fra geobloggen

Vinnere av kartprisene 2018

Byplanlegging og byer ble sentralt da Geodatas kartpriser for 2018 (kart laget i 2017) ble delt under GeoTek 15. februar. Prisene ble delt ut i kategoriene: Beste bruk av data, mest kreative kart og beste kart.

Kurskalender

Introduksjon til GIS ved hjelp av ArcGIS

Lær om de grunnleggende konseptene bak GIS-teknologi og geografiske data.

Dato: 5-6. mars 18
Sted: Hos Geodata i Oslo, Schweigaardsgate 28
Varighet: 2 dager