Om oss

Geodata er et teknologiselskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data.

  • Vi er 140 ansatte
  • Vi har jobbet med GIS siden vi startet opp i 1988
  • Vi er hoveddistributør for Esris programvare ArcGIS i Norge.
  • Våre løsninger finnes i alle bransjer, i offentlig og privat sektor. Se eksempler.

Muligheter med geografi, teknologi og data

Kartet er en effektiv plattform for å koble og visualisere informasjon og se nye sammenhenger. Du kan for eksempel kombinere dine egne forretningsdata med befolkningsdata, risikodata og eiendomsdata. Metodikken vi bruker heter GIS – Geografiske informasjonssystemer.

Ved hjelp av analyseverktøy kan du analysere og benytte store datamengder som krever flere maskiner og sanntidsdata. Du kan finne trender og få ny kunnskap. Geodata leverer programvaren som må til (ArcGIS fra Esri) for å selv visualisere og analysere data i kart og vi har eksperter som kan rådgi og lage løsninger skreddersydd til dine behov. I tillegg sitter vi på enorme mengder data du kan kjøpe og benytte til egne kart og analyser.

Vil du snakke med oss?

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Her finner du kontaktinformasjon til noen nøkkelpersoner:

Hege Sitje

Hege Sitje
HR-direktør

Geir Hansen

Geir Hansen
Administrerende direktør

Espen Kristiansen

Espen Kristiansen
Salgs- og markedsdirektør

Sesilie Urkegjerde Halland

Sesilie Urkegjerde Halland
Markeds- og kommunikasjonssjef

Ove Helset

Ove Helset
Kommunikasjonsrådgiver

Ellen Borg Svendsen

Ellen Borg Svendsen
Økonomidirektør

Samarbeidspartnere

Esri

Esri er verdensledende leverandør av GIS-teknologi og programvare og bidrar til å skape globale og lokale bærekraftige løsninger. Esri-teknologi gir tilgang til kunnskap og verktøy som er nødvendig for å forstå og analysere geografisk informasjon og ta bedre beslutninger. Esri leverer programvaren ArcGIS og Geodata er eneleverandør av Esri-teknologi i Norge.

Safe Software

Safe er selskapet bak datatransformasjons-teknologien FME. De hjelper organisasjoner med å mestre utfordringer med ulike datatyper og formater. FME brukes av flere tusen organisasjoner i mer enn 116 land, i mange ulike industrier, fra lokale til globale selskaper og organisasjoner.

Latitude Geographics

Latitude leverer Geocortex software som hjelper deg å lage brukervennlige kartvisninger på både nett, brett og mobil basert på dine egne kart og data. Geocortex er spesialtilpasset våre ArcGIS-produkter og den mest brukte programvaren er Geocortex Essential

Geocap

Geocap leverer kartleggings- og modelleringsløsninger til hydrografer, geologer og geofysikere. Geocap-plattformen tilbyr et fleksibelt 3D-miljø for visualisering og behandling av geografiske, hydrografiske og geologiske data.

Røde Kors

Geodata har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2012 og har bidratt med verdifull kompetanse og teknologi for å forbedre og effektivisere Røde Kors sin bruk av geografisk informasjon, hovedsakelig for Røde Kors Hjelpekorps. Løsningene bidrar til at Røde Kors kan finne mennesker lettere og raskere ved bruk av skreddersydde løsninger.

Samarbeidet med Røde Kors er en del av Geodatas arbeid med å skape felles verdi, der vi bruker av vår fagkunnskap og kompetanse for å bidra med å løse konkrete utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt.