Konferanse /

GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi

Å koble geografisk informasjon og teknologi med data gir oss nyttige svar for fremtiden. Allerede nå kan du sette av datoen for neste GeoTek i fysisk format: 20.-21. september 2023

Hva er GeoTek?
GeoTek arrangeres av Geodata AS og er en konferanse der geografisk informasjon, geografiske data og geografiske løsninger står i sentrum. Den digitale sendingen vil vare i to timer og passer både for deg som har en innsikt i dette fagområdet fra før og deg som er nysgjerrig.

Når?
20.-21. September 2023

Mer informasjon kommer!


Mens du venter kan du se den digitale GeoTek fra våren 2022: