Geodata | GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi

Konferanse /

GeoTek - en konferanse om geografiske data og teknologi

Å koble geografisk informasjon og teknologi med data gir oss nyttige svar for fremtiden. Nå kan du melde deg på GeoTek som i år gjennomføres som en GRATIS digital minikonferanse (vi kommer tilbake med tradisjonell fysisk konferanse i 2023).

Hva er GeoTek?
GeoTek arrangeres av Geodata AS og er en konferanse der geografisk informasjon, geografiske data og geografiske løsninger står i sentrum. Den digitale sendingen vil vare i to timer og passer både for deg som har en innsikt i dette fagområdet fra før og deg som er nysgjerrig.

På konferansen 17. mars vil vi blant annet snakke om:

  • By- og eiendomsutvikling i et samfunnsperspektiv: Utviklingen av byer, steder, infrastruktur og eiendom må i større og større grad ta inn over seg klimapåvirkning og bærekraft som et premiss. Samtidig endres lokale behov og innbyggerne har rett til å si sin mening. I denne samtalen mellom sentrale aktører på feltet får du høre mer om hva som må til og hvorfor geografiske data og systemer er noe av løsningen.
  • Havvind blir til med geografiske data i bunn: Den norske havvindssatsningen er i gang og geografiske analyser og data blir sentralt i alle faser. Vår tekniske rådgivere byr på spennende innsikt med den nyeste teknologien.

Flere tema kommer! Er du interessert i teknologi i et samfunnsperspektiv og spesielt geografisk informasjon og geografiske data? Da er det bare å melde seg på. Konferansen er gratis og i fjor hadde vi over 1000 påmeldte!


.