Program

På GeoTek får du inspirasjon og dybdekunnskap, tekniske foredrag og brukerforedrag. Dag en har en mer overordnet og inspirerende tematikk med et felles spor for alle, mens du dag to og tre kan velge å fordype deg i favorittprogramvaren eller bli inspirert av andre som lager ting med ArcGIS.

Onsdag 27. februar

9-9:45 - Registrering og kaffe

Sal A
10.00

Alt skjer et sted – Nasjonal geodatastrategi

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 18 og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. Paul Chaffey kommer til GeoTek for å snakke om hva strategien innebærer og hvilken rolle geografiske data spiller i kampen om å nå FNs bærekraftsmål.

Paul Chaffey

10.35

Geografiske analyser for å redde verden...litt.

Hvordan kan man ved hjelp av geografisk analyser tilrettelegge for ren energi, økonomisk vekst og bedre helse i u-land? Geodatas traineer vil presentere sitt prosjekt, en web-applikasjon som analyserer områder i u-land som avdekker behov og muligheter for installasjon av solcellepanel.

David Lange

Fredrik Bore

Maria Frøystein

Adrian Isdahl

Aleksandra Zietara

11.00

Slik bidrar satellittbilder, GIS og analyser ved kriser og katastrofer.

Einar Bjørgo leder UNOSAT-programmet, et teknologi-intensivt program som har som mål å gjøre satellitt-løsninger og geografisk informasjon lett tilgjengelig for FN og eksperter verden over som jobber med å redusere innvikringen av kriser og katastrofer og hjelpe nasjoner med en bærekraftig utvikling.

Einar Bjørgo

11.30-12.30 - Lunsj

Sal A
12.30

Bærekraftige forretningsmodeller

Hva kjennetegner selskaper som lykkes med bærekraft og lønnsomhet, og hvordan går man frem for å oppgradere egen forretningsmodell? Cilia er bærekraftsdirektør i Aker BioMarine og analyserte over 400 bærekraftsmodeller i sin masteroppgave.

Cilia Indahl

13.05

Oslo som en av verdens beste havbyer

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, noe som betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Men for Birgit Liodden er dette bare starten på ambisjonene for hovedstaden. Det er et tankekors at vi vet mer om månen enn om de store havdypene. Og som en av verdens 3 viktigste maritime hovedsteder har Oslo et urealisert potensiale for å bli verdensledende hub for havromsgründere. På GeoTek vil hun fortelle om hvordan Oslo Business Region jobber for å lykkes med dette i prosjektet Ocean Entrepreneurs’ Capitial initiative.

Birgit Liodden

13.30-13.50 - Pause. Servering i utstillerområdet.

Sal A
13.50

Fossilfri Bergen 2030

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Eva Britt Isager

14.05

Er det mulig å bygge kommuneplanen på FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kristine forteller hvordan nye Asker kommune jobber med bærekraftsmålene når de skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen.

Kristine Andenæs

14.30

Tilgang til data gir økt samhandling og bedre innsikt

Hafslund Nett har de siste årene investert mye tid og ressurser i å etablere en ny IT-arkitektur med et DataNav sentralt som forenkler tilgangen på data fra de ulike kjernesystemene som er i bruk hos Hafslund Nett.

Kjetil Nymoen

14.50-15.10 - Pause. Servering i utstillerområdet.

Sal A
15.10

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta oss med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Inge Anundskås

Sindre Engh

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Scott Beckstrøm

Jon Petter Furnée

15.55

Hvordan lykkes med global restaurering?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold, men for å lykkes kreves det en intrikat kunnskap om økosystemene og hvordan de påvirker klimaet.

Thomas Elliott

Foredragene er ferdig klokken 16:15

17 - Lyntaler etterfulgt av uformell fest, mat og drikke

Møt oss i Forum i første etasje klokken 17, der byr vi på noe å drikke og lyntaler om ulike tema. Klokka 18 flytter vi oss til Kulturhuset der deilige småretter venter på oss. Du kan bruke bongene dine i baren.

Onsdag 27. februar

9-9:45 - Registrering og kaffe

Sal A
10.00

Alt skjer et sted – Nasjonal geodatastrategi

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 18 og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. Paul Chaffey kommer til GeoTek for å snakke om hva strategien innebærer og hvilken rolle geografiske data spiller i kampen om å nå FNs bærekraftsmål.

Paul Chaffey

10.35

Geografiske analyser for å redde verden...litt.

Hvordan kan man ved hjelp av geografisk analyser tilrettelegge for ren energi, økonomisk vekst og bedre helse i u-land? Geodatas traineer vil presentere sitt prosjekt, en web-applikasjon som analyserer områder i u-land som avdekker behov og muligheter for installasjon av solcellepanel.

David Lange

Fredrik Bore

Maria Frøystein

Adrian Isdahl

Aleksandra Zietara

11.00

Slik bidrar satellittbilder, GIS og analyser ved kriser og katastrofer.

Einar Bjørgo leder UNOSAT-programmet, et teknologi-intensivt program som har som mål å gjøre satellitt-løsninger og geografisk informasjon lett tilgjengelig for FN og eksperter verden over som jobber med å redusere innvikringen av kriser og katastrofer og hjelpe nasjoner med en bærekraftig utvikling.

Einar Bjørgo

11.30-12.30 - Lunsj

Sal A
12.30

Bærekraftige forretningsmodeller

Hva kjennetegner selskaper som lykkes med bærekraft og lønnsomhet, og hvordan går man frem for å oppgradere egen forretningsmodell? Cilia er bærekraftsdirektør i Aker BioMarine og analyserte over 400 bærekraftsmodeller i sin masteroppgave.

Cilia Indahl

13.05

Oslo som en av verdens beste havbyer

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, noe som betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Men for Birgit Liodden er dette bare starten på ambisjonene for hovedstaden. Det er et tankekors at vi vet mer om månen enn om de store havdypene. Og som en av verdens 3 viktigste maritime hovedsteder har Oslo et urealisert potensiale for å bli verdensledende hub for havromsgründere. På GeoTek vil hun fortelle om hvordan Oslo Business Region jobber for å lykkes med dette i prosjektet Ocean Entrepreneurs’ Capitial initiative.

Birgit Liodden

13.30-13.50 - Pause. Servering i utstillerområdet.

Sal A
13.50

Fossilfri Bergen 2030

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Eva Britt Isager

14.05

Er det mulig å bygge kommuneplanen på FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kristine forteller hvordan nye Asker kommune jobber med bærekraftsmålene når de skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen.

Kristine Andenæs

14.30

Tilgang til data gir økt samhandling og bedre innsikt

Hafslund Nett har de siste årene investert mye tid og ressurser i å etablere en ny IT-arkitektur med et DataNav sentralt som forenkler tilgangen på data fra de ulike kjernesystemene som er i bruk hos Hafslund Nett.

Kjetil Nymoen

14.50-15.10 - Pause. Servering i utstillerområdet.

Sal A
15.10

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta oss med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Inge Anundskås

Sindre Engh

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Scott Beckstrøm

Jon Petter Furnée

15.55

Hvordan lykkes med global restaurering?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold, men for å lykkes kreves det en intrikat kunnskap om økosystemene og hvordan de påvirker klimaet.

Thomas Elliott

Foredragene er ferdig klokken 16:15

17 - Lyntaler etterfulgt av uformell fest, mat og drikke

Møt oss i Forum i første etasje klokken 17, der byr vi på noe å drikke og lyntaler om ulike tema. Klokka 18 flytter vi oss til Kulturhuset der deilige småretter venter på oss. Du kan bruke bongene dine i baren.

Torsdag 28. februar

09-10 Parallelle foredrag.
Mer informasjon om foredragene kommer

Teknologi
Teknologi
Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

10-10.30 - Pause. Bevertning i utstillerområdet i kjelleren.

Teknologi
Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

11.30-12:30 - Lunsj

Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

13:30-13:50 – Pause. Bevertning i utstillerområdet.

Teknologi
13.50

3D i ArcGIS

14.20

BIM / GIS

Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

14:50-15:10 - Pause. Bevertning i utstillerområdet i kjelleren.

Teknologi
15.40

ArcGIS Urban

Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

Foredragene er ferdig klokken 16.10

19.00 - Festmiddag i Sal A

Vi møtes til hyggelig middag og god underholdning i Sal A på Oslo Kongressenter

Fredag 1. mars

09-10 - Parallelle foredrag
Mer informasjon om foredragene kommer

Teknologi
09.00

Geocortex

09.30

FME

Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

10-10:30 - Pause. Bevertning i utstillerområdet i kjelleren.

Teknologi
Strategi, innovasjon og teknologi
Brukerforedrag

11:30 - Lunsj. Vel hjem!