Program

På GeoTek får du inspirasjon og dybdekunnskap, tekniske foredrag og brukerforedrag. Dag en har en mer overordnet og inspirerende tematikk med et felles spor for alle, mens du dag to og tre kan velge å fordype deg i favorittprogramvaren eller bli inspirert av andre som lager ting med ArcGIS.