Program

På GeoTek får du inspirasjon og dybdekunnskap, tekniske foredrag og brukerforedrag. Dag en har en mer overordnet og inspirerende tematikk med et felles spor for alle, mens du dag to og tre kan velge å fordype deg i favorittprogramvaren eller bli inspirert av andre som lager ting med ArcGIS.

Onsdag 27. februar

9-10:00 - Registrering og kaffe

Sal A
10.15

Alt skjer et sted – Nasjonal geodatastrategi

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 18 og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. Statssekretær Lars Jacob Hiim kommer til GeoTek for å snakke om hva strategien innebærer og hvilken rolle geografiske data spiller i kampen om å nå FNs bærekraftsmål.

Lars Jacob Hiim

10.35

Geografiske analyser for å redde verden...litt.

Hvordan kan man ved hjelp av geografisk analyser tilrettelegge for ren energi, økonomisk vekst og bedre helse i u-land? Geodatas traineer vil presentere sitt prosjekt, en web-applikasjon som analyserer områder i u-land som avdekker behov og muligheter for installasjon av solcellepanel.

David Lange

Fredrik Bore

Maria Frøystein

Adrian Isdahl

Aleksandra Zietara

11.00

Slik bidrar satellittbilder, GIS og analyser ved kriser og katastrofer.

Einar Bjørgo leder UNOSAT-programmet, et teknologi-intensivt program som har som mål å gjøre satellitt-løsninger og geografisk informasjon lett tilgjengelig for FN og eksperter verden over som jobber med å redusere innvirkningen av kriser og katastrofer og hjelpe nasjoner med en bærekraftig utvikling.

Einar Bjørgo

11.30-12.30 - Lunsj i restauranten i tredje etasje.

Sal A
12.30

Bærekraftige forretningsmodeller

Hva kjennetegner selskaper som lykkes med bærekraft og lønnsomhet, og hvordan går man frem for å oppgradere egen forretningsmodell? Cilia er CEO i Nordic Impact, har vært bærekraftsdirektør i Aker BioMarine og analyserte over 400 bærekraftsmodeller i sin masteroppgave.

Cilia Indahl

12.50

Kan maskinlæring og geografiske data gi bedre innsikt i en verden i endring?

Bildeklassifisering har lenge vært en viktig analyseoppgave innen areal- og naturforvaltning. Maskinlæringsteknikken Deep Learning byr på blant annet spennende muligheter innen analyser av drone-, fly- og satellittbilder. I dette foredraget vil Scott Beckstrøm vil vise hvordan GIS og Deep Learning teknologi kan bidra til å effektivisere bildeklassifikasjon slik at vi kan enklere holde oversikt over en verden i endring.

Scott Beckstrøm

13.05

Oslo som en av verdens beste havbyer

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, noe som betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Men for Birgit Liodden er dette bare starten på ambisjonene for hovedstaden. Det er et tankekors at vi vet mer om månen enn om de store havdypene. Og som en av verdens 3 viktigste maritime hovedsteder har Oslo et urealisert potensiale for å bli verdensledende hub for havromsgründere. På GeoTek vil hun fortelle om hvordan Oslo Business Region jobber for å lykkes med dette i prosjektet Ocean Entrepreneurs’ Capitial initiative.

Birgit Liodden

13.30-13.50 - Pause. Servering i utstillerområdet i foajeen.

Sal A
13.50

Fossilfri Bergen 2030

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Eva Britt Isager

14.05

Er det mulig å bygge kommuneplanen på FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kristine forteller hvordan nye Asker kommune jobber med bærekraftsmålene når de skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen.

Kristine Andenæs

14.20

Vinner av årets kartkonkurranse

Også i år har vi mottatt mange gode bidrag til den tradisjonsrike kartkonkurransen. Geodatas markeds- og kommunikasjonssjef vil dele ut pris til årets vinner.

Sesilie Urkegjerde Halland

14.30

Tilgang til data gir økt samhandling og bedre innsikt

Hafslund Nett har de siste årene investert mye tid og ressurser i å etablere en ny IT-arkitektur med et DataNav sentralt som forenkler tilgangen på data fra de ulike kjernesystemene som er i bruk hos Hafslund Nett.

Kjetil Nymoen

14.50-15.10 - Pause. Servering i utstillerområdet i foajeen.

Sal A
15.10

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta deg med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Inge Anundskås

Sindre Engh

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Scott Beckstrøm

Jon Petter Furnée

15.40

Hvordan lykkes med global restaurering?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold, men for å lykkes kreves det en intrikat kunnskap om økosystemene og hvordan de påvirker klimaet.

Thomas Elliott

Foredragene er ferdig klokken 16:00

17 - Lyntaler etterfulgt av uformell fest, mat og drikke

Møt oss i Forum i første etasje klokken 17, der byr vi på noe å drikke og lyntaler om ulike tema. Klokka 18 flytter vi oss til Kulturhuset der deilige småretter venter på oss. Du kan bruke bongene dine i baren på Kulturhuset.

Onsdag 27. februar

9-10:00 - Registrering og kaffe

Sal A
10.15

Alt skjer et sted – Nasjonal geodatastrategi

Den første nasjonale geodatastrategien ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 18 og har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geodata. Statssekretær Lars Jacob Hiim kommer til GeoTek for å snakke om hva strategien innebærer og hvilken rolle geografiske data spiller i kampen om å nå FNs bærekraftsmål.

Lars Jacob Hiim

10.35

Geografiske analyser for å redde verden...litt.

Hvordan kan man ved hjelp av geografisk analyser tilrettelegge for ren energi, økonomisk vekst og bedre helse i u-land? Geodatas traineer vil presentere sitt prosjekt, en web-applikasjon som analyserer områder i u-land som avdekker behov og muligheter for installasjon av solcellepanel.

David Lange

Fredrik Bore

Maria Frøystein

Adrian Isdahl

Aleksandra Zietara

11.00

Slik bidrar satellittbilder, GIS og analyser ved kriser og katastrofer.

Einar Bjørgo leder UNOSAT-programmet, et teknologi-intensivt program som har som mål å gjøre satellitt-løsninger og geografisk informasjon lett tilgjengelig for FN og eksperter verden over som jobber med å redusere innvirkningen av kriser og katastrofer og hjelpe nasjoner med en bærekraftig utvikling.

Einar Bjørgo

11.30-12.30 - Lunsj i restauranten i tredje etasje.

Sal A
12.30

Bærekraftige forretningsmodeller

Hva kjennetegner selskaper som lykkes med bærekraft og lønnsomhet, og hvordan går man frem for å oppgradere egen forretningsmodell? Cilia er CEO i Nordic Impact, har vært bærekraftsdirektør i Aker BioMarine og analyserte over 400 bærekraftsmodeller i sin masteroppgave.

Cilia Indahl

12.50

Kan maskinlæring og geografiske data gi bedre innsikt i en verden i endring?

Bildeklassifisering har lenge vært en viktig analyseoppgave innen areal- og naturforvaltning. Maskinlæringsteknikken Deep Learning byr på blant annet spennende muligheter innen analyser av drone-, fly- og satellittbilder. I dette foredraget vil Scott Beckstrøm vil vise hvordan GIS og Deep Learning teknologi kan bidra til å effektivisere bildeklassifikasjon slik at vi kan enklere holde oversikt over en verden i endring.

Scott Beckstrøm

13.05

Oslo som en av verdens beste havbyer

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, noe som betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Men for Birgit Liodden er dette bare starten på ambisjonene for hovedstaden. Det er et tankekors at vi vet mer om månen enn om de store havdypene. Og som en av verdens 3 viktigste maritime hovedsteder har Oslo et urealisert potensiale for å bli verdensledende hub for havromsgründere. På GeoTek vil hun fortelle om hvordan Oslo Business Region jobber for å lykkes med dette i prosjektet Ocean Entrepreneurs’ Capitial initiative.

Birgit Liodden

13.30-13.50 - Pause. Servering i utstillerområdet i foajeen.

Sal A
13.50

Fossilfri Bergen 2030

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Eva Britt Isager

14.05

Er det mulig å bygge kommuneplanen på FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kristine forteller hvordan nye Asker kommune jobber med bærekraftsmålene når de skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen.

Kristine Andenæs

14.20

Vinner av årets kartkonkurranse

Også i år har vi mottatt mange gode bidrag til den tradisjonsrike kartkonkurransen. Geodatas markeds- og kommunikasjonssjef vil dele ut pris til årets vinner.

Sesilie Urkegjerde Halland

14.30

Tilgang til data gir økt samhandling og bedre innsikt

Hafslund Nett har de siste årene investert mye tid og ressurser i å etablere en ny IT-arkitektur med et DataNav sentralt som forenkler tilgangen på data fra de ulike kjernesystemene som er i bruk hos Hafslund Nett.

Kjetil Nymoen

14.50-15.10 - Pause. Servering i utstillerområdet i foajeen.

Sal A
15.10

Ny teknologi for en mer effektiv arbeidsplass

Vi tilbringer 80% av tiden vår innendørs, så burde vi ikke ha like gode systemer for beslutningsstøtte og dokumentasjon inne som ute? Geodatas tekniske rådgivere vil ta deg med inn på Oslo Lufthavn og se hvordan de kan jobbe mer effektivt ved hjelp av systemer som sømløst knytter sammen aktiviteter og utstyr.

Inge Anundskås

Sindre Engh

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Scott Beckstrøm

Jon Petter Furnée

15.40

Hvordan lykkes med global restaurering?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold, men for å lykkes kreves det en intrikat kunnskap om økosystemene og hvordan de påvirker klimaet.

Thomas Elliott

Foredragene er ferdig klokken 16:00

17 - Lyntaler etterfulgt av uformell fest, mat og drikke

Møt oss i Forum i første etasje klokken 17, der byr vi på noe å drikke og lyntaler om ulike tema. Klokka 18 flytter vi oss til Kulturhuset der deilige småretter venter på oss. Du kan bruke bongene dine i baren på Kulturhuset.

Torsdag 28. februar

09-10 Parallelle foredrag.

Teknologi – Sal B
09.00

Bytt til ArcGIS Pro nå!

Tiden er moden for å endre vaner, bytt fra ArcMap til ArcGIS Pro. Med raskere verktøy, integrerte 2D/3D-muligheter og tettere kobling mot ArcGIS-plattformen vil ArcGIS Pro effektivisere prosjektene dine og gjøre arbeidet morsommere.

Eline Kråbøl

Øystein Hole

Teknologi – Sal C
09.00

Rasteranalyse og forvaltning i ArcGIS

Forvaltning og analyse av rasterdata kan være utfordrende på grunn av store datamengder og lange analyseprosesser. Gode forvaltningsrutiner er en forutsetning for at dataene kan brukes på en effektiv måte i analyser. Du vil i dette foredraget for høre om beste praksis når det kommer til forvaltning av rasterdata, i tillegg til å få en oversikt over analysemuligheter i ArcGIS.

Scott Beckstrøm

Kjetil Trengereid

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
09.00

Smarte byer: verktøy

Geografiske data og analyser er sentralt for å gjøre byene våre bedre å bo i og mer klima- og miljøvennlige. For å få til dette må vi dele kunnskap, erfaring og data på en måte som stimulerer til innovasjon, engasjement og en bedre dialog mellom kommune og innbygger.

Tore Jensen

09.30

Smarte byer har involverte innbyggere

Med geografien setter vi grenser, men åpner også for muligheter. En smart by bør bygges på involvering, engasjement og samarbeid, med muligheter og tjenester som gagner alle - ikke bare noen få.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Sal D
09.00

Hvordan beskytte natur og miljø mot klimaendringer med aller nyeste GIS-teknologi?

Miljødirektoratet ønsket å utvikle et verktøy som kan hjelpe norske kommuner til å bekjempe klimakonsekvensene på natur og miljø.

Mehdi Khakpour

09.30

Helt i Felt - Feltløsninger på montørens premisser

Nettselskapene bygger i dag skreddersydde støttesystemer for å oppnå en mer effektiv hverdag, både for mannskap ute i felt og koordinatorene inne på kontor. Ved hjelp av Esri-teknologi har man en mulighet til å både stedfeste og automatisere flere av arbeidsprosessene i hverdagen.

Isak Bergset

10-10.30 - Pause. Bevertning i utstillerområdet i foajeen.

Teknologi – Sal B
10.30

ArcGIS - "alt skjer et sted"

Geografisk informasjon er nødvendig for å møte kritiske samfunnsutfordringer, som klimatilpasninger, ressursforvaltning, beredskap, urbanisering med mer. Samtidig inngår geografiske data og analyser i kommersielle tilbud og er en integrert del av de digitale løsningene vi benytter i hverdagen. ArcGIS er et komplett system for å gi deg bedre oversikt og økt innsikt gjennom å gi dine data og problemstillinger en geografisk kontekst. Dette foredraget har som målsetning å gi deg inspirasjon og oversikt over mulighetene i ArcGIS gjennom eksempler og demonstrasjoner.

Inge Anundskås

Teknologi – Sal C
10.30

Analyser i ArcGIS

Analyser gir deg ny innsikt og forståelse. Med geografiske analyser kan du visualisere geografisk spredning av fenomener, måle størrelser, form og distribusjon, avdekke hvordan fenomener er relatert, finne optimal lokasjon og ruter, avdekke og kvantifisere mønstre, og gjøre prediksjoner. Foredraget vil gi en intro til ulike analyser en kan utføre ved hjelp av ArcGIS.

Jon Petter Furnée

Scott Beckstrøm

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
10.30

AI, maskinlæring og GIS - erfaringer

Med ArcGIS Pro 2.3 kommer det flere nye verktøy og forbedringer av allerede eksisterende verktøy for interaksjon med populære maskinlæringsrammeverk. Vi deler våre erfaringer ved å bruke disse verktøyene for å kartlegge bunnforhold fra dybdedata.

Mathis Gaarde Kristensen

11.00

Maskinlæring - hva kan du bruke det til?

Maskinlæring er i vinden, men hva kan det brukes til? Mange eksempler viser dets fantastiske egenskaper til å kjenne igjen om et bilde er av en hund eller katt, men hvordan kan vi bruke maskinlæring i en rommelig verden?

Astrid Hvattum

Scott Beckstrøm

Brukerforedrag – Sal D
10.30

Hvordan Nexans benytter GIS for planlegging, datainnsamling, prosjektering og installasjon av sjøkabler

Nexans produserer og installerer sjøkabler over hele verden og GIS er et viktig verktøy for dem fra planlegging til ferdig dokumentasjon av installerte sjøkabler. I dette foredraget viser vi hvordan Nexans bruker GIS i alle faser av et prosjekt, fra planlegging til dokumentasjon av ferdig bygget anlegg.

Marit Aakerholt

11.00

Marine ulykker i Arktis - GIS for beredskap, respons og utdanning

Samtidig som sjøisen i Arktis krymper, vokser transportaktivitetene, og risikoen for uønskede hendelser og sjøulykker øker. Fordi forholdene i Arktis er så spesielle er det svært viktig å analysere tidligere skipsulykker og lære av disse. I dette foredraget vil du få høre hvordan den internasjonale gruppen av forskere i MARPART-prosjektet (Maritime Preparedness and Partnership on High North) tar en vurdering av aktivitet og risikonivå og samler inn data fra tidligere ulykker og nasjonale og internasjonale øvelser. Analysen og fremstillingen av dataene kan brukes av beslutningstakere for å sikre riktig respons på krisesituasjonen.

Nataly Marchenko

11.30-12:30 - Lunsj, serveres i restauranten i tredje etasje.

Teknologi – Sal B
12.30

Kom i gang med ArcGIS Web Apps!

I ArcGIS-plattformen får man tilgang til en rekke konfigurerbare applikasjoner, og denne sesjonen gir en oversikt over de forskjellige webappene og deres bruksområder. Vi tar frem noen inspirerende eksempler fra Story Maps, Operations Dashboard og Web AppBuilder, og viser hvordan man enkelt kan komme i gang med å bruke disse.

Nina Winter-Hjelm

13.00

Web AppBuilder for utviklere: Lag dine egne widgets og tema

Esri Web AppBuilder lar brukere av ArcGIS Online og Portal lage responsive webapplikasjoner som tar i bruk deres egne data uten å skrive en eneste linje kode. Men hva gjør man hvis out-of-the-box funksjonaliteten ikke strekker til? I dette foredraget vil du få høre mer om Web AppBuilder for Developers, og hvordan du kan lage dine egne widgets og tema som kan deles med resten av organisasjonen og tas i bruk av alle.

Dzenan Dumpor

Teknologi – Sal C
12.30

IoT og sanntidsdata i ArcGIS

Flere og flere datakilder som sensorer, APIer, og sosiale medier er tilgjengelig som datastrømmer i sanntid. I dette foredraget viser vi eksempler på hvordan du kan koble ulike sanntids datastrømmer til ArcGIS-plattformen, analysere dataen i sanntid, berike dataen og lage kart-tjenester i både 2D og 3D. Vi viser også hvordan vi kan analysere store datamengder og finne mønstre i både tid og rom. Vi vil også dele våre erfaringer med å jobbe med og drifte løsninger med sanntidsdata.

Sindre Engh

Morten Grude

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
12.30

Utnytt dataene dine

Data blir ofte omtalt som den "nye oljen" og det snakkes mye om "den data-drevne virksomheten" i IT-presse og blant teknologieksperter. Men hvordan skal man få til dette i praksis? Lederen i Geodata vil i dette foredraget ta deg med gjennom noen av mulighetene og fallgruvene som finnes.

Geir Hansen

13.00

Nå forretningsmål med Geodata kundeprogram

Geodata har gjennom de siste årene utviklet et program for å hjelpe kundene våre å nå forretningsmålene sine. Gjennom å utforske og utnytte potensialet i GIS-teknologien med en teknisk rådgiver fra Geodata lager vi felles planer med konkrete tiltak for gjennomføring. Bruk en halvtime med oss for å lære mer om programmet, hvordan dette kan se ut for din organisasjon og hør hvordan dette har hjulpet flere av våre kunder til å nå sine og få inspirasjon til å se hvordan du kan nå forretningsmålene dine.

Espen Kristiansen

Hans Petter Winsnes

Torgrim Høydahl

Brukerforedrag – Sal D
12.30

Fra FKB til Virtual Reality i Skedsmo kommune

I dette foredraget vil du få et innblikk i hvordan Skedsmo kommune jobber med 3D-løsninger på Esri-plattformen. Kommunen har blant annet laget egne 3D-løsninger for politikerne sine, og holder for tiden på med et prosjekt med Virtual Reality. Her brukes CityEngine fra Esri og Unreal Engine fra Epic games for å lage virtuelle bymodeller.

Anders Hveem Malum

13.00

Historiekart fra Skardalen, et utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Skardalen i Kåfjord kommune, Troms, er en sjøsamisk bygd og et av landets 45 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). UKL er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta særlige verdifulle og representative kulturlandskap. Menneskene som lever i disse landskapene har også en viktig historie å fortelle.

Svein Olav Krøgli

13:30-13:50 – Pause. Bevertning i utstillerområdet i foajeen.

Teknologi – Sal B
13.50

Få mer ut av Web AppBuilder med Geocortex

Du behøver ikke å være Javascriptutvikler for å kunne bygge skreddersydde verktøy for Web AppBuilder! Med Geocortex Workflow, Reporting og Printing fra Latitude Geographics kan du enkelt lage sofistikerte arbeidsflyter, informative rapporter og vakre utskriftsmaler rett fra nettleseren din. Vi går gjennom hva disse Geocortex-produktene tilbyr og viser hvordan du kan ta dem i bruk for å få enda mer ut av Web AppBuilder.

Scott Beckstrøm

14.20

Dashboards - tips og triks

Operations Dashboard er et dynamisk dashboard, som er enkelt å sette opp, og som gir en meget god oversikt over nøkkelinformasjonen en trenger til spesifikke oppgaver. Operations Dashboard er en webapplikasjon som følger med ArcGIS Online og ArcGIS Enterprise. Applikasjonen viser data i sanntid basert på datainput, og gir sluttbrukeren en god oversikt over dataene som presenteres. Siden det er webbasert er det lett å dele med kollegaer, og kanskje særlig ledelse, som trenger et visuelt beslutningsgrunnlag.

Jon Petter Furnée

Teknologi – Sal C
13.50

3D i ArcGIS

Det er en stadig økende interesse for 3D og geografiske data. En symbiose av moderne teknologi, data og kreativitet gjør det mulig å skape fremtidens GISdata. I dette foredraget vil du få høre om hvordan dette 3D-innholdet skapes og vi retter søkelyset mot prosessen «fra 2D til 3D» hvor vi viser noen av verktøy som gjør det mulig.

Jørn Kristiansen

Eline Kråbøl

14.20

BIM – GIS «millimeter møter meter»

GIS og CAD har historisk ofte blitt sett på som konkurrerende teknologier. I de senere årene har dette skillet gradvis opphørt, mye takket være digitaliseringen. Muligheten ved å lagre store mengder data, samt prosessering og visualisering av disse over internett, vil gjøre BIM-GIS integrasjonen meget verdifull. I dette foredraget vil vi se nærmere på hvordan vi kan integrere BIM i tradisjonelle GISprosjekter, «hvor stopper GIS og hvor startet BIM»? Hvordan kan GIS-BIM samspillet være med på å legge grunnlaget for den perfekte digitale tvilling?​

Jørn Kristiansen

Siril Hafstad

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
13.50

ArcGIS – veien videre

ArcGIS plattformen er i konstant utvikling og i år er intet unntak! Mange spennende nyheter står for tur når versjon 10.7 kommer i mars. Vi går gjennom det du kan glede deg til i ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Apps og ArcGIS Pro. Vi ser også på hvordan store IT-trender som kunstig intelligens, IoT og microservices er på full fart inn i ArcGIS plattformen.

Sindre Engh

Inge Anundskås

Brukerforedrag – Sal D
13.50

Hvordan sikre at IoT sensordata er egnet til bruk

Sensordata fra IoT er sammen med andre data i økende grad brukt i analyser som grunnlag for beslutninger. Kvalitet på analysen og sensordata brukt som input, er begge avgjørende for gode beslutninger, for å unngå feilinvesteringer og minimere risiko. I dette foredraget vil du få se prosjekter hvor datakvalitet har vært avgjørende for om prosjektet har blitt vellykket eller feilet.

Karl John Pedersen

14.20

Hvordan NVE utnytter data fra Sentinel-satellittene

I dette foredraget vil du få høre hvordan NVE bruker data fra Sentinel-satellittene, hva som lages, hvilke værfenomen de synliggjør og hvordan de distribueres til ulike fagsystem gjennom GIS-infrastrukturen deres. Med så store datamengder som noen av satellittene gir blir datalagring og distribusjonshastighet en utfordring.

Nils Kristian Orthe

14:50-15:10 - Pause. Bevertning i utstillerområdet i foajeen.

Teknologi – Sal B
15.10

ArcGIS Mobile Apper

ArcGIS-plattformen kommer med en rekke mobilapper for å effektivisere arbeidshverdagen din i felt. I dette foredraget vil du få høre om hvordan du kan planlegge, koordinere, navigere, samle og overvåke feltarbeid med disse ferdige applikasjonene. De er enkle å konfigurere, og tjener hvert sitt formål i felt.

Jon Petter Furnée

Teknologi – Sal C
15.10

Innendørs GIS: ArcGIS Indoors

ArcGIS Indoors har lenge vært under utvikling og nå er det like før versjon 1.0 av produktet er klar sammen med ArcGIS 10.7. Vi vil gjennomgå funksjonalitet og muligheter og vise konkrete eksempler fra piloter som vi har laget.

Geir Atle Tømmerås

Mathis Gaarde Kristensen

15.40

ArcGIS Urban

ArcGIS Urban er et nytt produkt fra Esri for å lage, visualisere og samhandle rundt areal- og byplaner gjennom et system av web- og desktopbaserte verktøy. ArcGIS Urban er planlagt lansert senere i 2019, men allerede nå kan vi gi deg en forsmak på hvordan produktet kan bidra til å effektivisere opprettelsen og delingen av planer, visualisere dagens prosjekter, synliggjøre effekter av alternativer, samt støtte samarbeidet mellom offentlige og private interessenter.

Tore Jensen

Jørn Kristiansen

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
15.10

Geodata Online: Innhold, status og planer

Geodata Online er en samlebetegnelse på Geodatas skymiljø for drift av kart og tjenester. Fra Geodata Online får du tilgang til kart og tjenester basert på oppdaterte data fra en rekke norske leverandører av informasjon – både offentlige og private. Kartene og tjenestene som tilbys dekker et stort spenn av innhold, og foredraget vil gi deg en oppdatert status på hva som tilbys i dag. I tillegg vil vi presentere våre planer for fremtidige kart og tjenester.

Geirulv Storaker

Joachim Eckbo Juell

15.40

Geodata Skydrift

I dette foredraget vil du få høre hvilke alternativer som finnes for skydrift av GIS-løsninger basert på Esri-plattformen og Geodatas skydriftsmiljø. I tillegg vil vi snakke om fordeler og ulemper med å kjøre løsninger i skymiljø og hvilke trender vi ser fremover for GIS i skyen generelt – og ESRI spesielt.

Pål Ulvenes

Brukerforedrag – Sal D
15.10

Storymap i praktisk byplanlegging

I foredraget vil det bli presentert prosjekt der Asplan Viak aktivt har brukt StoryMap, ArcGIS Online og 3D 3D Clip & Ship både i prosjektarbeidet og ved presentasjon av resultatene. Et av prosjektene som vises er forprosjekt for ny kyststi i Lindås kommune, hvor arealplanleggere og landskapsarkitekter sammen jobbet for å fastsette trasé, forslag til etappevis utbygging og kostnadsoverslag for en ny turvei i strandsonen fra Knarvik til Alversund.

Marianne Lindau Langhelle

15.40

Hvordan få bedre kunnskap om undergrunnen med geologiske data i både 2D, 3D og 4D

I Undergrunnsprogrammet ønsker NGU å utvikle nye dataleveranser som bidrar til at geologisk kompetanse inkluderes i areaplanlegging og utbygging, noe som vil gi gevinster for samfunnet.

Kjersti Mølmann

Foredragene er ferdig klokken 16.10

19.00 - Festmiddag i Sal A

Vi møtes til hyggelig middag og god underholdning i Sal A på Oslo Kongressenter

Fredag 1. mars

09-10 - Parallelle foredrag

Teknologi – Sal B
09.00

ArcGIS Enterprise - Beste praksis for bruk, implementering og utvidelse

ArcGIS-plattfomen vokser og software-komponentene får flere og flere avhengigheter med hverandre. I dette foredraget får du hør våre erfaringer fra kundeprosjektene vi er involvert i og hva som er blitt Geodatas beste praksis rundt håndteringen av ArcGIS Enterprise. Vi gir et innblikk i hva ArcGIS Enterprise er og skal brukes til, tips og triks for effektiv administrasjon av brukere og innhold – og løsning på de IT-messige utfordringene som før eller siden vil dukke opp.

Eirik Melbye Buraas

Håkon Dreyer

Teknologi – Sal C
09.00

FME, det forløsende verktøyet i en datatett hverdag

I dette foredraget vil du få se mulighetene man har med transformasjonsvertøyet FME. Det blir tips & tricks, og visning av eksempler med tilpasning av SOSI-GML, Geodatabaser og BIM for bruk i ArcGIS Pro og ArcGIS Online. Vi ser på FME som integrasjonsverktøy og Geodatas plugin GeoSOSI Pro.

Knut Olav Sunde

Nils Juell

Morten Grimnes

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
09.00

Hva er bærekraftig teknologi?

I ordets rette forstand betyr det teknologi som baseres på eller benytter fornybare ressurser. Men tenker vi litt lenger, er et minst like viktig fokus at ikke alle trenger å finne opp kruttet på egenhånd. Vi skaper store verdier i data og løsninger som kan deles og utnyttes av flere, også uten at det går ut over kommersielle interesser eller datasensitivitet.

Astrid Hvattum

Brukerforedrag – Sal D
09.00

iMarka lansert i nytt design og ny teknologi

iMarka er appen du trenger før og når du er i marka, for å sjekke føremeldinger, preppestatus eller hvor løypene er. Appen er nå re-lansert med ny teknologi for iOS og Android, og teknologi som er tilgjengelig for alle. Den har samtidig fått et kraftig løft når det kommer til design og brukeropplevelse. I dette foredraget vil du få høre om arbeidet med applikasjonen, teknologien og Skiforeningen.

Eirik Harstad

09.30

Grunnervervet på Fornebubanen

Grunnerverv, fra teknisk tegning til automatisert analyse. I dette foredraget vil du få høre om fordelene ved overgangen fra CAD til GIS og om grunnerverv i 3D, bruk av ArcGis PRO og FME for automatisering av grunnerverv under bakken. Foredraget tar for seg hvordan matrikkeldata, reguleringsplandata, terrengdata og data for prosjektert T-bane kan analyseres i ArcGis PRO og automatisere produksjonen av grunnervervstegninger

Rune Moen Nordbø

10-10:30 - Pause. Bevertning i utstillerområdet i foajeen.

Teknologi – Sal B
10.30

ArcGIS Enterprise - Drift og vedlikehold

ArcGIS-plattformen har vokst både i størrelse og i kompleksitet de siste årene. Å administrere og drifte dette kan virke uoversiktlig, samtidig har man aldri hatt flere verktøy for å gjøre hverdagen enklere. I dette foredraget vil vi gå igjennom hva man bør tenke på for å gjøre hverdagen som GIS-administrator så enkel som mulig ved hjelp av ulike skripts og ferdige programvarer som ArcGIS Monitor.

Hans Petter Winsnes

Thor Morten Kopaas

11.00

Automatiser innhenting og bearbeiding av prosjektdata

Et feltprosjekt starter ofte med innsamling og nedlasting av geografisk data. NGUs kartpakke for feltarbeid bruker python til å automatisere nedlasting av data via API og automatisk produksjon av ArcGIS Pro-prosjekt for offline bruk i felt. I dette foredraget vil vi se på bruksområder og metoder.

Jan Kristian Hellan

Teknologi – Sal C
10.30

ArcGIS hacks, tips og triks

Det finnes en rekke «påske-egg» i ArcGIS-plattformen som mange ikke vet om, på dette foredraget deler vi våre beste triks og hacks! Visste du at du kan få Workforce til å starte hvilken som helst annen applikasjon på telefonen din? Eller at du kan bygge inn et interaktivt søk mot Proff.no eller 1881.no i Operations Dashboard? Hvordan kan man sette revers geokoding i Survey123 uten å måtte programmere og utvikle? Alt dette, pluss våre beste tips for hvordan vi jobber effektivt i ArcGIS deler vi med deg.

Sindre Engh

11.00

Gjør mer for ditt WebGIS med Geocortex

Har du noen ganger følt at de ferdige webapplikasjonene fra Esri ikke helt strekker til? Her skal Geodata forklare hvorfor man bør vurdere Geocortex Essentials for å lage funksjonsrike webløsninger og DNO Norge AS forteller hvorfor de gikk for Geocortex istedenfor å utvikle sin egen webløsning.

Hans Petter Winsnes

Johan Sandell Bull-Njaa

Strategi, innovasjon og teknologi – Møterom 3
10.30

Hvordan skape god brukeropplevelse i kart?

Visuell presentasjon av informasjon er en fantastisk måte for å formidle et budskap. Enten om det er hvor høyt vannet vil gå hvis havet stiger med et visst antall centimeter, hvor mye plast vi faktisk kaster i havet, eller hvordan vannet vil renne hvis du bygger et hus på et bestemt sted.

Astrid Hvattum

Sven Aanesen

Brukerforedrag – Sal D
10.30

Kartbaserte veiledere i story maps

I dette foredraget vil du få høre om hvordan Story maps kan brukes til å overføre kunnskap og prosessforståelse mellom ulike institusjoner. Kunnskapsoverføring kan av mange grunner være utfordrende og du vil her få høre hvordan Story maps som verktøy kan gjøre denne jobben lettere, bedre og mer effektivt.

Lars Løkeland Slåke

Lars Ove Gidske

11.00

Geosynkronisering av plandata - hjelp til selvhjelp for kommunen

NVE er involvert i planarbeidet i innspills- og høringsfasen, der etaten skal gjøre plankonsulent og kommune oppmerksom på om noen av NVEs interesseområder kan bli berørt. I dette foredraget vil du få høre hvordan NVE, basert på geosynkroniserte plandata, har etablert en GIS-analyse som registrerer overlapp mellom datasett for flom, skred og lignende – og innsendt planforslag. En rapport-generator produserer så en tilbakemelding til innsender og kommunen, basert på hvilke tema som overlapper. Slik sikres rask saksgang og unødig merarbeid for søker og kommune.

Ivar Peereboom

Lars Ove Gidske

11:30 - Lunsj, serveres i restauranten i tredje etasje. Vel hjem!