Sensorteknologi er viktig – merverdien ligger i analysen

Med analyse av sanntidsdata kan vi predikere, forbedre og ta bedre beslutninger for fremtiden.

Sensorteknologi er viktig – merverdien ligger i analysen

Med analyse av sanntidsdata kan vi predikere, forbedre og ta bedre beslutninger for fremtiden.

Publisert: 25. sep. 2018 , i Teknologi

Sensorteknologien har sin storhetstid nå. Og fremover. Sensorene blir smartere og smartere, de kan samle inn flere typer data, de bidrar til at vi får smartere byer og samfunn. De blir i tillegg billigere, mindre og tåler mer. Merverdien i denne teknologien ligger i analysene vi kan gjøre med dataene. Med dem kan vi predikere og forbedre – og i neste steg ta bedre beslutninger for fremtiden.

La oss se på et par tidsaktuelle eksempler.

Mobileye er en av de største aktørene på markedet når det kommer til autonome kjøretøy. De vil bli én av de første med en selvkjørende bil i produksjon, i samarbeid med BMW. Men teknologien de er best på, handler først og fremst om sensorer. Sensorer i bilen som analyserer trafikken, veiene, folk og hindringer – et kamerabasert overvåkings- og varslingssystem for kjøretøy (ADAS) som varsler og registrerer alt som kan påvirke trygg ferdsel i trafikken. Viktige data for tryggere ferdsel og på sikt avgjørende for autonome kjøretøy.

Georeferér og analysér!

La oss så ta disse innsamlede dataene, georeferere dem og gjøre noen enkle analyser. I hvilke rundkjøringer har bilene for høy fart, hva er egentlig kjøremønsteret i et kryss med høy ulykkesstatistikk, og hvor må vi sette informasjonsskiltene for at bilistene skal kjøre roligere forbi skolene? Dataene kan også kobles mot andre data, som værdata. Og brått kan vi se hvordan været påvirker de samme faktorene vi har kartlagt. Resultatet er geografiske analyser som faktisk kan øke trafikksikkerheten. Merverdi.

Sykkeltellere er et annet eksempel. De finnes i flere byer og kan både være fysiske installasjoner på et bestemt sted, eller som andre typer sensorer. Det er ikke tvil om at oversikter over hvor mange, og hvor mange flere som sykler hver dag har sin verdi. Datamaterialet kan brukes i argumentasjon, som skryteliste eller som tiltaksstøtte. Men også her ligger merverdien i å analysere dataene i en sammenheng; se sykkelpasseringene i forhold til den faktiske utbyggingen av sykkelveier, se passeringsdataene og kanskje sammenligne dem med Stravadata. Er sykkelmønsteret likt eller ulikt? Og hvordan ser passerinsdataene når du kobler dem mot Oslo Bysykkels åpne data? Og igjen været – hva har det å si? Koblingene av de ulike geografiske dataene vil gi oss nyttig informasjon om hvor folk liker å sykle, hvilke dager de lar sykkelen står hjemme, hvor det bør gjøres forbedringer og tiltak på sykkeveiene. Merverdi.

Antall ulykker med sykler involvert er økende i de store byene. Kan analyse av sykkelmønster, kjøremønster og sanntidsdata gi oss noen svar som kan forebygge slike ulykker? Og kan sanntidsinformasjon om luften rundt oss og dens status, sett i et større mønster og koblet med værdata, gi oss noen nyttige prognoser?

Offentlige data må deles åpent

Tilgangen på dataene er selvsagt en forutsetning, alle sensordata innsamlet av det offentlige bør være tilgjengelige som åpne data. Og Elon Musk, du bør dele dine også! Det gir de mer disruptive miljøene mulighet til å bruke dataene, til det beste for samfunnet. Merverdi.

La oss tenke litt lengre allerede nå, ikke stoppe opp ved det kule i å samle inn dataene. La oss bruke de for å predikere og lage det bedre fremover.

Vil du snakke med oss om sensorteknologi, analyse og smartere byer? Ta kontakt for en uformell prat:

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer

For teknisk support, gå til våre supportsider.