Smartere byer i fellesskap – bli med på dugnaden

Smartere byer og kommuner er noe som gagner alle landets innbyggere. Det bør derfor ikke være en konkurranse mellom kommunene om å bli best, men heller et område der vi deler gode tanker, ideer og løsninger på tvers – kommunene imellom. Det ønsker vi i Geodata å bidra til. Vi har derfor laget en egen Smart By Verktøykasse som gjør det mulig å dele prosesser, datamodeller, maler og applikasjoner på tvers.

Publisert: 13. feb. 2018 , i Nyhet

Vi har tidligere sagt at vi heier på de som ser koblingen mellom smarte byer, teknologi og FNs bærekraftsmål. Skal vi nå målene både ute og her hjemme mener vi at geografiske data er avgjørende. Norge har forpliktet seg til å jobbe for å innfri disse universelle målene. 

Derfor tror vi på «dugnadsånden» der vi finner løsninger i felleskap og håper at applikasjonene i verktøykassa vår kan legge til rette for det. Samtidig heier vi på gjenbruk, at noe bra en kommune har laget kan gjenbrukes av en annen. 


Geografiske data løsninger er grunnplanken når vi skal bygge de smarte byene og kommunene. Hvordan skal vi minimere utfordringene med fortetting? Hvordan skal vi involvere innbyggerne for å sikre medvirkning i kommunale prosesser? Hvordan skal vi bygge framtidens kollektivtilbud? Og hvordan skal vi sørge for at åpne data blir standarden og ikke unntaket?    


Hva er Smartere Byer Verktøykasse?

Gjennom plattformen vi selger, ArcGIS fra Esri, er det nærmest ubegrensede muligheter for å lage applikasjoner og maler som kan bidra til å gjøre denne jobben. Og ikke bare det, massevis av disse verktøyene er allerede laget – av oss i Geodata eller av noen ute i en kommune. 

Nå har vi samlet det vi har av maler og applikasjoner som kan bidra til Smartere Byer i en felles verktøykasse og vi har spurt noen kommuner om de vil dele sine.

Eksempler på hva du finner i verktøykassen:

  • Applikasjon for kartlegging av friluftsområder (laget av Aust-Agder fylkeskommune)
  • Applikasjon for registrering av tur- og friluftsruter (laget av Bergen kommune og Geodata)
  • Applikasjon for kartlegging av gatelys (laget av Fredrikstad kommune)
  • 3D Clip & Ship – mer om denne her (laget av Geodata)

Og mye mer! Målet er at flere kommuner deler sine maler og applikasjoner. Samtidig jobber vi i Geodata med flere spennende løsninger. Tilgang til verktøykassen krever en ArcGIS Online konto (det er også mulig å prøve gratis i 30 dager). De fleste av applikasjonene og malene vil være gratis tilgjengelig, men noen vil ha en liten ekstrakostnad.

Verktøykassen finner du her og den er enkel å bruke

Du velger det du vil ha (nesten som i en nettbutikk), logger inn med ArcGIS Online-kontoen og får så en e-post når det du valgte er lagt til din konto og dermed er klar for bruk.

Bli med på dugnaden. Sammen lager vi Smartere Byer!

Snakk med oss om Smartere Byer!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Terje Linløkken
Kundeansvarlig, Smarte byer
Tore Jensen
Tore Jensen
Teknisk rådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.