Høyt og lavt med Geodata

Kartverket gir deg tilgang til både data og terrengmodeller for både landområder og havbunn. Løsningen er utviklet av Geodata og gir deg muligheter viktige geografiske analyser for flere samfunnsområder.

Publisert: 14. mai 2020 , i Teknologi

De siste årene har det blitt gjennomført et enormt kartleggingsprogram i Norge. Per i dag er så godt som hele Norge laserskannet fra fly. Til sammen skal 230.000 kvadratkilometer lasermåles før høydemodellen av Norge er komplett i 2022. Alt dette er samlet på hoydedata.no og Kartverket leder dette kartleggingsprosjektet.

Nylig ble også dybdedata.no lansert. Dette er tilsvarende løsning der kartleggingsdata og terrengdata av havbunnen blir gjort tilgjengelig. Omfanget og kvaliteten av havbunnskartleggingen er underlagt flere lovpålagte hensyn, som du kan lese mer om her. Kartverket er nasjonal dybdedataforvalter og koordinerer innsamling og tilgjengeliggjøring av dybdedata i norske kyst og havområder.

Kartverket gir deg tilgang til både data og terrengmodeller for både landområder og havbunn. Løsningen er utviklet av Geodata og gir deg muligheter viktige geografiske analyser for flere samfunnsområder.

Løsning levert av Geodata

Geodata har utviklet løsningene Kartverket bruker for å lagre, forvalte og distribuere datamaterialet.

– Dette er tjenester som gir stor verdi for samfunnet og som vi har brukt godt utprøvd teknologi fra Esri for å etablere, forteller prosjektleder Pål Ulvenes i Geodata.

Løsningen fra Geodata kvalitetssikrer innsamlede data i to steg; en automatisert løype og en manuell godkjenning, deretter bygger den automatisk nye versjoner av landsdekkende kartprodukter etter hvert som innsamlingsprosjekter leveres inn i løsningen.

– Plattformen som høydedataløsningen er bygget på gir oss stor fleksibilitet og gjorde det mulig for oss å utvide løsningen til også å håndtere distribusjon av dybdedata, forteller Pål.

Senker terskelen for bruk

I den senere tid er det blitt mer og mer fokus på evnen til å kunne gjøre disse dataene tilgjengelige for de som trenger dem, enten i form at tjenester eller ved nedlastning av data. I denne løsningen blir data tilgjengelig for brukeren både i original form og i avledede landsdekkende produkter straks kvalitetskontroll og produksjonsløyper er ferdigkjørte.

– Dette senker terskelen for å få tak i data betydelig, og det fjerner unødvendig administrasjon rundt distribusjon av data.

Terrengdata avgjørende for gode 3D-modeller

Data og terrengmodeller som dette gir svært digitale modeller av terrengoverflaten. Med data fra hoydedata.no kan du skape svært gode og nøyaktige 3D-modeller av landskapet i Norge. Og bruksområdet er nær sagt uendelig. Under ser du et eksempel der vi har skapt en 3D-scene med data fra hoydedata.no.

Terrengmodeller av havbunnen vil være viktig i utviklingen av sjø- og havnæringen i tiden som kommer. Detaljerte dybdedata kan være nyttig i dag for f.eks. fiskere for å redusere skader på utstyr og miljø. For de som jobber med utbygging på sjøbunnen, er havbunnsdata svært viktig.

Data som blir skannet blir fortløpende lagt ut på både hoydedata.no og dybdedata.no, og det er gratis å bruke.

Les mer om høydedata her: https://www.kartverket.no/data/hoydedata-og-terrengmodeller/

Les mer om dybdedata her: https://www.kartverket.no/data/dybdedata-og-terrengmodeller-av-havbunn/

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig
Pål Ulvenes
Avdelingsleder Geodata Origo

For teknisk support, gå til våre supportsider.