Fakta og innsikt med geografiske data

Vi genererer mer data enn noen gang. Bare de to siste årene har vi fylt opp datalagrene våre med mer bits og bytes enn hva menneskeheten har produsert gjennom hele sin historie. En stadig større andel av denne informasjonen er ustrukturert.

Fakta og innsikt med geografiske data

Vi genererer mer data enn noen gang. Bare de to siste årene har vi fylt opp datalagrene våre med mer bits og bytes enn hva menneskeheten har produsert gjennom hele sin historie. En stadig større andel av denne informasjonen er ustrukturert.

Publisert: 02. mai 2017 , i Teknologi

Med en voksende datamengde, blir geografi derfor stadig viktigere for å gi dataene kontekst og relevans. Vi kan sette sammen data og gjøre analyser og sammenligninger - uten en annen felles nøkkel enn at de kan knyttes til en posisjon i kartet. 

Med geografi som kontekst kan vi:

  • Forstå geografisk fordeling av data
  • Se sammenhenger mellom data og ulike relevante variabler
  • Kvantifisere utfordringer og potensiale
  • Optimalisere lokasjon og reisemønstre
  • Forstå utviklingen i tid og rom
  • Forutse hva som mest sannsynlig kommer til å skje basert på en gitt problemstilling

ArcGIS øker innsikten i dine data

Behovet for å skape en slik forståelse var det som i sin tid ga opphav til det geografiske verktøyet ArcGIS fra Esri, som er markedsledende innen geografiske informasjonssystemer (GIS). Fra starten i 1969 har Esri hatt et tydelig fokus på å tilby stadig flere og kraftigere analyser. I ArcGIS får du en plattform som også understøtter analyser av sanntids- og store datamengder (Big data).

Vi i Geodata er er distributør av ArcGIS i Norge. Derfor er vi naturlig nok opptatt av å gi flere muligheten til å skape innsikt og fakta fra data. Derfor kan du også utføre geografiske analyser direkte i Excel eller andre "Business Intelligence" verktøy. Du trenger heller ikke å installere programvare eller ha data på disk for å utføre kraftfulle analyser. 

Med tjenester fra Geodata Online og ArcGIS Online kan du benytte nettskyen til å gi deg en bedre forståelse av dine data og problemstillinger.

Vi har tilrettelagt data fra det offentlige kartgrunnlaget som for eksempel risikoområder for naturfarer som flom og skred, befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), bedriftsdata fra IPER og mye mer. Alt dette kan du utforske, analysere og kombinere med egne data ved hjelp av brukervennlige og kraftfulle verktøy i ArcGIS Online.

Nysgjerrig på mulighetene med ArcGIS? 

Vi kan gi deg en gratis og selvsagt helt uforpliktende demo over en kopp kaffe. Ta kontakt, så hører du fra oss.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.