Når BIM møter GIS skjer det noe magisk

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og geografiske informasjonssystemer (GIS) har tradisjonelt levd side ved side, to gode systemer som i stor grad utfyller hverandre. Men nå kan disse to endelig møtes i en og samme tekniske løsning, da oppstår det rett og slett litt magi - vi får en mer eksakt representasjon av virkeligheten.

Publisert: 28. nov. 2019 , i Teknologi

Muligheten for dette magiske møtet oppstod da Autodesk - den største leverandøren av programvare for BIM og Esri – den største leverandøren på GIS-markedet inngikk et samarbeid. Som resultat av det samarbeidet kan man nå hente BIM-modeller inn i ArcGIS fra Esri. Det er et par år siden samarbeidet oppsto nå, men det tar tid å endre arbeidsflyt og prøve ut noe nytt. Noen spennende resultater fikk vi se da vi i Geodata nylig arrangerte en fagdag om nettopp GIS + BIM.

BIM + GIS i planprosesser – verdiøkning og bedre medvirkning

Forenklet kan vi si at GIS gir konteksten og BIM beriker. Betydningen av det kommer til sin fulle rett i planprosesser for utbygging. Det kunne blant annet Jan-Christer Torvik fra Arcon prosjekt AS underskrive på. Arcon leverer skisseprosjekter for utbygging som også inkluderer en økonomisk analyse av utbyggingen og har med glede tatt i bruk muligheten for å hente BIM-modeller inn i ArcGIS. På denne måten kan de visualisere mange flere detaljer i skissen og levere det ut i en interaktiv webapplikasjon som viser det hele i 3D.

Responsen har så langt vært meget god og Torvik går så langt som å si at interaktiv visning i 3D burde være et krav i innspillsprosesser for utbygging. Torvik har hovedsakelig gode erfaringer med å hente inn BIM-modeller i ArcGIS, men opplever noen umodenheter nå i startfasen, heldigvis vet vi at Esri er på saken her.

Stian Heid fra Asplan Viak kunne også vise fram planprosesser laget med Geodatas 3D Clip & Ship med integrerte BIM-modeller og stemte i viktigheten av 3D-visningen for å øke forståelsen både blant befolkningen og politikere. Eller tenk deg at du er hytteutbygger og kan gi potensiell kunde en 3D-visning som lar vedkommende navigere helt inn i den aktuelle hytta og se utsikten gjennom stuevinduet.

BIM beriker 3D modeller av planforslag med planlagt bebyggelse. Gir mer realisme og fjerner spekulasjoner. Her med slice-tool som lar oss se inni bygget:

En betydelig større prosess kunne Peder Persen Fostvedt i Multiconsult vise til. De har laget det de kaller en GIS-portal for utbygging av Fornebubanen der BIM er integrert. De kan dermed ikke bare vise de geografiske plasseringene, men også stasjoner, tuneller og annet som skal bygges langs banen i 2D og 3D. I den samme modellen henter de og viser informasjon om naturtyper, reguleringsplaner, eiendommer, flomsoner, osv. Resultatet er at dette er et fullverdig arbeidsverktøy som blir godt mottatt og brukt i beslutningsmøter, presentasjoner og for å få innspill.

Tverrfaglighet, analyser og digital tvilling med BIM og GIS

Jørn Kristiansen fra Geodata la i sitt innlegg vekt på konteksten GIS gir og at BIM er langt mer enn en detaljert 3D-modell. Å ta BIM inn i GIS-modeller fremmer samarbeidet mellom fagdisipliner og beriker. Når vi vet at det må bygges 130 000 bygninger hver dag fram til 2050 for å ha plass til den voksende befolkningen er tverrfagligheten et viktig virkemiddel.

Kristiansen snakket også om et annet område som er veldig spennende når vi snakker om koblingen mellom BIM og GIS - nemlig digitale tvilling. Mer om digital tvilling kan du lese her. En digital tvilling er en digital kopi av en fysisk virkelighet og den fysiske virkeligheten har selvsagt geografiske plasseringer, men den har også materialer, brannslukkere, informasjonstavler og annet som inngår i en BIM-modell. I en digital tvilling kan vi også inkludere sensorteknologi og sanntidsdata som bidrar til å gjøre bygget/prosessen "smart", og gir mulighet for predikativt vedlikehold, oppdatert situasjonsbilde m.m. Her kan du se hvordan vi laget en digital tvilling av OSL som har både BIM og GIS i seg.

Illustrasjon som viser hvordan BIM og GIS treffer hverandre

Stian Heid fra Asplan Viak fremhevet også analysemulighetene som oppstår med et eksempel fra Sykehusbygg. De har behov for å visualisere BIM-data for alle sine bygg i en og samme modell, helt ned på bruksområde for hvert enkelt rom. Når denne modellen er på plass i ArcGIS kan man bruke analysekraften i GIS-verktøyet til for eksempel å finne ut hvor stor kapasitet det er på ulike ressurser (feks operasjonsrom) i hele landet, antall ressurser tilgjengelig i et geografisk område knyttet opp mot fremskrevet fremtidig behov osv.

Dette er bare starten, vi gleder oss til flere spennende kombinasjoner av BIM og GIS i fremtiden. Vil du snakke med oss om mulighetene?