Sikkerhetsekspert besøkte fagdag i Geodata

På vår fagdag i august fikk vi besøk fra Belgia. Philippe De Ryck har en doktorgrad i web security og holdt en heldags workshop. I denne saken forteller vi også litt om hvordan vi jobber med fagdeling i Geodata.

Publisert: 05. okt. 2022 , i Nyhet

De Ryck er et anerkjent navn i sikkerhetsverden. Han holder ofte foredrag på sikkerhetsrelaterte konferanser som NDC Security, AppSecDev og mer. Han hjelper utviklere med å beskytte bedrifter gjennom bedre websikkerhet. Han legger seg på et nivå der alle har noe å lære og får konkret kunnskap med hjem.

Dr. Philippe gjorde tungt faglig innhold overkommelig og interessant, selv på slutten av dagen når man var sliten.

-Utvikler i Geodata

Websikkerhet i dag er en enormt krevende oppgave og det er viktig at alle ledd gjør sin innsats. Dette er selvsagt høyt på agendaen i Geodata og de 40 teknologene som bidro hadde bare godord å si om workshopen der de fikk oversikt over beste praksis for å bygge sikre webapplikasjoner.

- Målet med dagen var å sette fokus på sikkerhet og støtte det arbeidet vi har satt i gang i Geodata. Sikkerhet bør ikke være en ettertanke, vi ønsker at utviklere tenker på sikkerhet gjennom hele utviklingsprosessen og baker inn beste praksis i vårt daglige arbeid, sier Mohammad Jawad Elahi som er avdelingsleder for en av utviklingsavdelingene i Geodata og hentet De Ryck til Norge.

Dr. Philippe tilrettela dagen med fokus på teknologi-stacken vi bruker i Geodata. Han hadde fokus på de forskjellige valgene man tar når man tenker på sikkerhetsarkitektur. Han gikk også gjennom flere implementasjonssårbarheter både i frontend og backend. Han satte lys på beste praksis for å bygge sikre applikasjoner og gikk gjennom de mest utstrakte sårbarheter i moderne applikasjoner og anbefalte forsvarsmetodikk.

Dr. Philippe traff veldig godt med nivået. Relevant stoff som vi kan ta med oss til prosjektene våre.

-Utvikler i Geodata

Det var en interaktiv workshop med høyt engasjement blant deltakere. Det gikk opp et lys for flere av deltakere og de aller fleste tok med seg konkrete tilbakemeldinger på prosjekter de jobber med og har mål om å sette fokus på det de lærte gjennom dagen.


Fagdager i Geodata – bli med på det du føler for

Fagdagene i Geodata er i stor grad autonome og selvorganiserte. Ca annenhver måned bruker alle som ønsker, en hel dag på faglig oppdatering i en av faggruppene. Og faggruppene er det mange av. Det er nemlig slik at hvis du lyst til å jobbe med et fagområde det ikke finnes faggruppe for, kan du starte og organisere denne selv.

På selve fagdagene deler de ansvarlige sine planer og du velger selv hva du deltar på. Det vil si at du kan bli med i gruppen for sikkerhet en gang og kanskje brukervennlighet eller apputvikling en annen gang. Fagdagene avsluttes med Geodataakademiet for alle, der det er lyntaler om ulike tematikker på tvers av fagfelt.

Søk hjelp og du skal få den

Den interne delingskulturen er høyt verdsatt. Spør og du får svar, ofte i massevis og det tar ikke mange minuttene. Og med så mange ulike programvarer, programmeringsspråk og totalt over 100 teknologer er dette svært viktig. Her ser du en oversikt over alle de teknologirelaterte temaene som stadig diskuteres i Geodata.

Og vi gjør mer! I Geodata har vi to avdelinger for utvikling, en for GIS-plattform, en for datavitenskap, en for GIS-applikasjoner og en for prosjektledelse. Disse har jevnlige delingsøkter i avdelingen eller på tvers av avdelingene. Mange gjennomfører sertifiseringer og vi deltar på konferanser i inn- og utland som Esris store Dev Summit, FME-konferansen i Vancouver, VertiGIS-konferansen i Victoria, React Norway og NDC.

Her kan du lese om en Meetup om Kubernetes vi nylig holdt.

Etter fagdagen om sikkerhet, var det Amazing Race i Oslo for alle utviklerne: