Internasjonal kartpris til Telia

Telia er tildelt internasjonal kartpris for sitt arbeid med å utvikle en geografisk samhandlingsplattform.

Publisert: 14. sep. 2022 , i Nyhet
Godt arbeid med geografiske data og -teknologi i Telia, har blitt utviklet til den geografiske samhandlingsplattformen "GeoSam". Arbeidet ble i år premiert med en internasjonal kartpris fra Esri. Administrerende direktør, Espen Kristiansen (t.v.) og Morten Csirmaz fra Telia.

Esri deler hvert år den prestisjefulle prisen Special Achievement in GIS (GIS = geografiske informasjonssystemer). Prisen deles ut årlig til bedrifter over hele verden som har utmerket seg i bruken og utviklingen av geografiske systemer.

Telia har i en årrekke vært en spennende kunde i Geodata. De har vist åpenhet for ny teknologi og har jobbet systematisk for å bli en bedre leverandør av mobil, TV og internett.

Arbeidet med geografisk teknologi startet i det små, men har endt opp med å bli en plattform som i dag er sentral i mange prosesser i Telia, særlig rettet inn mot salgsapparatet.

– Telia har på kort tid sett og forstått mulighetsrommet og behovene innenfor GIS. Gjennom flere oppkjøp har de fått dokumentasjon og informasjon gjennom mange systemer. Dette er nå samlet i ett geografisk GIS-system; GeoSam. Her har Telia samlet informasjon om fibernettet, coax-nettet, 4G og 5G, samt algoritmer for å si noe om hvor mye det vil koste å bygge ut og grave fiber, forteller kundeansvarlig, Morten Hjallum.

Prisen ble delt ut på Geodatas sommerkonferanse i august. Morten Csirmaz tok i mot prisen på vegne av Telia.

Kundeansvarlig i Geodata, Morten Hjallum, synes prisen er vel fortjent.

– Telia har virkelig gått gradene og samhandlingsplattformen er blitt svært viktig for arbeidsprosessene. De har vist tiltro til løsningen over lang tid – og det har gitt resultater for Telia.