Tekniske oppdateringer

Denne siden gir oversikt over de siste tekniske oppdateringene på produkter fra Geodata, Geodata Online-tjenster og på programvare fra Esri. Du kan få oppdateringene rett i innboksen din ved å abonnere på sidens RSS-feed.

RSS

11.12.2017

GeoMatrikkelAksess 2.4.9

Vi har releaset ny versjon av vår lokale matrikkelkopi, GMA 2.4.9. Den er kompatibel med Matrikkel versjon 3.12.

Endringene fra tidligere versjoner er ikke store. Vi håndterer de siste endringene i Matrikkelen og har også inkludert kode som håndterer alle ArcGIS-versjoner fra og med 10.2 til 10.5.1 i samme versjon av produktet.

Ta kontakt med kundekontakt eller prosjektleder hos Geodata for bistand til å installere og utføre andre operasjoner på GeoMatrikkelAksess.

30.11.2017

Geodata lanserer nye terrengtjenester

Basert på høydedata fra Statens Kartverk, har vi etablert noen nye terrengtjenester. 

Vi tilbyr følgende nye tjenester:


Les mer her

28.11.2017

Kommunereformen 2018!

Det skjer store endringer i kommunestrukturen i nyttårsøyeblikket, og vi satser på å gjøre ulempene for våre brukere i form av etterslep på oppdatering minst mulig. Her er noen av de viktigste milepæler og tiltak:

Les mer her

21.11.2017

Terminering av temp-tjenester

Geodata har noen få tjenester med url-adresser som inneholder ordet «temp». Dette er tjenester som ble etablert for å supportere systemer som ikke støttet bruk av tokens eller annen form for sikkerhet. Kartgrunnlaget i disse tjenesten blir ikke lenger oppdatert, og vi vil derfor terminere disse tjenestene pr 31.12.2017.

Konkret gjelder dette tjenestene «GeomapAdmin» og GeomapEiendom», så dersom du bruker disse tjenestene - med «temp» som en del av url’en – må du bytte til våre nye tjenester så snart som mulig.

Tjenester som oppdateres jevnlig – og som skal benyttes - finner du på https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest/services

Har du spørsmål, eller noe er uklart – kontakt vår supportavdeling: https://www.geodata.no/t/support-og-nedlastinger

14.11.2017

Ny tjeneste fra Geodata: GeomapNVDB

Vi har lansert tjenesten GeomapNVDB. Tjenesten inneholder et bredt utvalg av data fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) fra Statens Vegvesen. Dataene er et utvalg av objekttyper, og inneholder Belysningspunkt, Fergeleie, Bomstasjoner, Sykkelparkering, Rasteplasser, Skilt, Toalettanlegg, Trafikkstasjoner, Vegbommer, Viltfare, Trafikkulykker, Skredpunkt, Trafikkmengde med mer. 

Tjenesten oppdateres ukentlig, og er tilgjengelig her: https://services2.geodataonlin...

14.11.2017

Nye kartlag i GeomapAdmin

Vår tjeneste GeomapAdmin har blitt utvidet med noen nye kartlag:

  • En generalisert versjon av administrative områder for raskere opptegning
  • En versjon av administrative områder klippet mot kyst
  • Tettsteder
  • Delområder (En SSB-gruppering av grunnkretser)
  • Valgkretser

14.11.2017

Ny demografitjeneste

Geodata har lansert en ny tjeneste med demografidata: GeomapDemografi

Den nye tjenesten inneholder demografiske variable på både administrative områder (fylke, kommune, grunnkrets) og på rutenett / grid / punkt.

Tjenesten erstatter to av våre eksisterende tjenester: GeomapDemografiBasic og GeomapDemografiGrid. Alle som har tilgang til en eller begge disse, vil automatisk få tilgang / rettigheter til vår nye tjeneste.

Vi anbefaler at du bytter over til å bruke vår nye tjeneste så snart det er praktisk mulig. Vi vil fortsette å tilby våre eksisterende tjenester i en periode (ut 2017), men tjenestene vil ikke bli oppdatert med nye data.

Lenke til den nye tjenesten (Map- og Featuretjeneste (logg på med din GeodataOnline bruker):

https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografi/MapServer

https://services2.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografi/FeatureServer

13.11.2017

NT for Geocortex, GE 4.9 og HTML viewer 2.10

Nye versjoner av Geocortex Essentials og HTML Viewer for Geocortex er releaset 07.11. NT for Geocortex er testet sammen med disse versjonene, og vi finner ikke grunnlag for å hevde at de ikke er støttet.

Med andre ord: Vi hevder at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med GE 4.9/HTML viewer 2.10. Hvis det skulle oppstå forhold på et brukersted som tyder på at oppgradering av programvaren introduserer feil ved bruk av NT for Geocortex, vil vi være i stand til å respondere og rette hurtig.

Ny hovedrelease av NT for Geocortex, 3.3, er forventet i februar. Hovedfokuset for denne er funksjonelle forbedringer og forenkling av workflows-settet. 

05.10.2017

NT og Geocortex 4.8.2

Geocortex 4.8.2 med HTML Viewer 2.9.1 er releaset for noe tid tilbake. Vi har utført en del testing og konkluderer med at NT for Geocortex 3.2.2 er kompatibel med ny versjon.

Arbeid med forbedring av workflows i NT går ufortrødent. Det er aktuelt å legge ut oppdaterte workflowsett for nedlasting via geodata.no, slik vi gjør for andre produkter med konfigurerbare elementer og utilities.

18.09.2017

GeoSOSI konverteringstjeneste

Geodata lanserer i dag GeoSOSI konverteringstjeneste. Dermed tilrettelegger vi for første gang for formatkonvertering uten installert programvare for dette på egen PC. I praksis er ikke dette helt nytt, da våre uttrekkstjenester har innebygd formatkonvertering, men her får du mulighet til å laste opp egne baser og filer og få dataene ut på et annet format.

Fra starten støtter vi konvertering mellom ESRI filgeodatabase og SOSI, begge veier. For de som er vant til å bruke GeoSOSI på FME Desktop eller Server, er det små tekniske endringer. Vi har begrenset antall parametre noe for å forenkle bruken. 

GeoSOSI Standard vil utgå som produkt fra 1.1. 2018. Alle som har support- og vedlikeholdsavtale vil få tilbud om å migrere over på tjenesten. GeoSOSI Professional vil fortsatt være tilgjengelig som installerbar programvare for FME Desktop og Server. GeoSOSI Utilities vil fortsatt være tilgjengelige for organisasjoner som går over til bruk av tjeneste.

12.07.2017

NT for Geocortex 3.2.2

Vi har endelig en versjon av Norske tilpasninger (NT) for Geocortex (GE) tilpasset siste versjon av GE med siste HTML-viewer (2.8.2). Nytt er tilgang til etterspurt funksjonalitet for eierrapport under valgt objekt fra operativt kartlag. Vi har nå reindyrket HTML5-realisering, og innstillinger for å opprette løsning for Silverlight er ikke lenger tilgjengelige.

Vi har jobbet en del med å klargjøre forholdene rundt de 2 settene av workflows (Geomap, Kartverket) som utgjør systemet. Vi har endt opp med ett felles installasjonsdokument hvor det forhåpentligvis er klart hvordan du skal velge funksjonalitet basert på organisasjonens status vis a vis Norge Digitalt samt tilganger til Geomap-tjenester.

03.07.2017

ArcGIS med nye 3D-muligheter

Nylig kom det oppdateringer av ArcGIS Online, som gir oss flere, bedre og enklere muligheter for å visualisere kart og data i 3D. Les mer om oppdateringene på bloggen.

08.06.2017

Norsk Business Analyst 2017

Endelig er vi klare med ny versjon av Business Analyst med norske data.

Endringer i leveranse av kildedata og videreutvikling av produksjonssystemet har medført stort tidsforbruk i 2017. Business Analyst går, som i fjor, på ArcGIS Desktop versjon 10.3.1.

01.06.2017

Matrikkel versjon 3.11 og GMA

Matrikkelen versjon 3.11 releases lørdag 03.06. 

Testing indikerer ikke at dette får noen konsekvenser for GMA slik den foreligger, og versjon 2.4.8 forblir den gjeldende.

02.05.2017

Grunnbok fra Kartverket via NT for GeoCortex

Uttak av grunnboksutskrift fra NT for GeoCortex er midlertidig utilgjengelig.

Les mer her

02.05.2017

Planregister for ArcGIS med helt ny Planinnsyn-modul

Nå lanserer vi Planinnsyn for ArcGIS til erstatning for GAPR Viewer som en del av Planregister for ArcGIS 2.0.

Les mer her

02.05.2017

FME-tillegg til glede for våre kunder

Geodata gjør små, men viktige tillegg til FME tilgjengelige.

Les mer her

02.05.2017

NT 3DBygger for ArcGIS 10.5

Versjon 1.4.1 av NT 3DBygger er releaset for å støtte ArcGIS 10.5. Noen små endringer relatert til logging samt småjusteringer av prosesseringsalgoritmer skiller 1.4.1 fra 1.4.

02.05.2017

GeoSOSI 3.7.1

GeoSOSI 3.7.1 er en begrenset, men nødvendig oppgradering av GeoSOSI for FME 2017. En uvanlig stor endring etter release av hovedversjon av FME medførte at vi måtte release en underversjon av GeoSOSI. I denne inngår også mindre rettinger relatert til gruppeegenskap-eksport, som dekker veldig spesifikke scenarier etterspurt av GeoNorge-miljøet.

Versjonen er lagt ut til nedlasting. Følg også med på oppgraderte, nedlastbare def-filer.

02.05.2017

NT Quadrileser for ArcGIS 10.4, 10.5

NT Quadrileser er nå releaset for ArcGIS 10.4, 10.5. Quadrileser er en komponent som tilbys kostnadsfritt til miljøer som forvalter data originalt i Quadri-format. Den overfører data til geodatabase, kan kjøres i script og skeduleres.

17.03.2017

Ny bildetjeneste og NT for Geocortex

Tjenesten GeomapBilder, som er anvendt i "Historiske bilder"-workflows inntil NT for Web 3.2, er utdatert og skal ikke brukes lenger. Den vil bli stengt ned siste dag i mars.

Les mer her

17.03.2017

GeoSOSI for FME 2017

GeoSOSI er klar for FME 2017. Den nye versjonen inneholder også litt nytt på parametersida, samt noen fiks. Konfigurasjonen er oppdatert fra nye produktspesifikasjoner.

Les mer her

17.03.2017

FME 2017 og GeoSOSI 3.7

GeoSOSI 3.7 for FME 2017 vil være klar i løpet av første halvdel av mars etter at vi har utført noen få rettinger og endringer. Før offisiell release har vi lagt ut en godt fungerende betaversjon.

17.03.2017

Ny versjon av GMA

Matrikkel versjon 3.10 er ute, og vi har releaset GMA 2.4.8 for å holde tritt med nye klasser. Denne gangen (også) er det nye forretningsbegreper som har medført noen små endringer i GMA. Dermed anbefales det sterkt å laste ned og installere den nyeste versjonen for alle som er avhengige av å laste ned Forretning-kategorien fra Matrikkelen. Den nye versjonen er lagt ut for nedlasting.

17.03.2017

NT for Geocortex (tidligere Web)

Vi har lagt ut en ny versjon, tilpasset siste versjon av Geocortex Essentials/HTML Viewer. Vi går gradvis over til navnet NT for Geocortex, og navneskiftet vil være fullført med neste versjon.

NT for Geocortex 3.2 patch innehar over 50 endringer og rettinger og er dermed å regne som en ny versjon. Dette blir den siste versjonen med støtte for Silverlight-viewer, da vi fra nå av reindyrker HTML. Videre har vi ikke tilbakemeldinger om at lokal tjenestehost (NT for Web 2.0.1.1) brukes av noen, så dette alternativet fjernes.

17.03.2017

GeoSOSI og FME-versjoner

Det nærmer seg release av FME 2017. I den anledning håper jeg at så mange FME-fans som mulig har benyttet anledningen til å følge podcasts som presenterer de mange og viktige nyhetene i denne versjonen. Vi satser på å støtte SOSI i FME svært raskt etter release av 2017. Samtidig har vi et behov for å rydde, og derfor ønsker vi at den kommende versjonen av GeoSOSI begrenses til å støtte FME 2015 - FME 2017.

Les mer her

17.03.2017

NT for Desktop 10.5-klar

NT for Desktop 1.9 er versjonen for ArcGIS 10.5 Endringene fra 1.8 er ikke store. Framfor alt gir applikasjonen enkelt tilgang til et stadig økende tilbud av tjenester fra geodataonline. Vi har også lagt om opplegg for nedlasting av data til å bruke uttrekkstjenesten direkte, slik at denne funksjonaliteten blir enklere å forholde seg til.

17.03.2017

NT Transformasjon klar for 10.5

NT Transformasjon 2.2 med støtte for ArcGIS 10.5 er releaset. Norske transformasjoner i høyde og grunnriss er nå klare for ArcGIS 10.5. Vi antar at installerbare produkter som blir klargjort i nærmeste framtid kommer i denne rekkefølgen:

  • NT for Desktop 1.9 (ArcGIS 10.5)
  • NT for web (Geocortex) 3.2. patch for GE 3.6, HTML viewer 2.7
  • Planinnsyn for ArcGIS 2.0 - første release under Planregister for ArcGIS 2.0.
  • GeoSOSI 3.7 - for FME 2017.

I tillegg jobber vi med å klargjøre GeoSOSI Utilities for ArcGIS 10.5.

17.03.2017

Fra GeoAreal til Arealplan for ArcGIS

GeoAreal skifter navn til Arealplan for ArcGIS. Vi releaser ny versjon for ArcGIS Desktop 10.4, 10.5. Etter en rekke hotfixer og tillegg, har vi nå endelig, nesten 2 år siden sist, en ny versjon av dette produktet. 


Les mer her

17.03.2017

Nyheter i ArcGIS 10.5

I løpet av noen hektiske uker rundt nyttår kommer både ArcGIS i versjon 10.5,  en oppdatering av ArcGIS Online og ArcGIS Pro 1.4. Alle disse nyvinningene bidrar til å senke terskelen for å transformere data til innsikt og dele denne med andre i eller utenfor din organisasjon. 

Les mer her

17.03.2017

Navneendringer for produkter

Produktene GeoAreal, GeoAreal Planregister (GAPR) og NT for Web vil bli navneendret. Funksjonalitet blir også omfordelt mellom GeoAreal og - Planregister.

Les mer her

17.03.2017

NT 3DBygger for ArcGIS 1.4

Endelig har vi en NT 3DBygger med støtte for ArcGIS 10.4. En del prosesseringsforbedringer er også gjennomført. Applikasjonen kan nå kombineres med 64-bit bakgrunnsgeoprosessering, og feilhåndtering samt håndtering av data som avviker fra registreringsinstruks er styrket.

17.03.2017

GMA kompatibel med ny versjon av Matrikkelen

Matrikkel versjon 3.9 er lansert. Vår lokale matrikkelkopi, GMA, er kompatibel med denne versjonen, og det vil ikke bli noen ny versjon av GMA eller behov for å oppgradere komponenter.

17.03.2017

NT for Web 3.2 med støtte for GeoCortex Essentials 4.6

GeoCortex Essentials 4.6 og HTML viewer 2.7 er nå støttet av NT for Web. Patch med oppgradert installasjon er lagt ut. Mange andre endringer og rettinger foretatt siden versjon 3.2 ble lansert i mai er også inkludert i patchen vi nå har releaset.

17.03.2017

FKB 4.6 og ArcGIS/GeoAreal

FKB versjon 4.6 medfører behov for å endre/bytte en del datamodeller for bruk i ArcGIS med GeoAreal. Disse og annet innhold tilpasses fortløpende.

Les mer her

17.03.2017

NT Transformasjon 2.1

NT Transformasjon er releaset. Brukere av ArcGIS for Desktop 10.4 kan dermed ta i bruk en offisiell versjon av dette tillegget, som fortsatt er viktig for mange. NT Transformasjon har siden versjon 2.0 vært et sett av geoprosesseringsverktøy og ikke en Windows-tjeneste.

17.03.2017

GeoSOSI 3.6

GeoSOSI er tilgjengelig i ny versjon. 

GeoSOSI Professional og GeoSOSI Standard er tilgjengelige i versjon 3.6. Noen viktige rettinger er årsaken til at vi har valgt å release en versjon mellom FME-hovedversjonsreleaser. Det er i stor grad utvikling av uttaksløsninger av nasjonale datasett og relaterte modellutfordringer som driver videreutvikling av verktøyet. GeoSOSI kan lastes ned fra vår sftp-løsning. Kontakt administrasjonen for detaljer.

17.03.2017

Venter du på GeoAreal for ArcGIS 10.4?

En offisiell release av GeoAreal for ArcGIS for Desktop 10.4 lar vente på seg. Årsaken er at vi venter på nye FKB produktspesifikasjoner. Det blir ingen ny versjon uten at disse er bygd inn i systemet. En beta for ArcGIS 10.4(X) er tilgjengelig. 

Les mer her