Tidlig i juni innføres FKB 5.0 i tjenester og produkter fra Geodata

30. mai begynner Kartverket å distribuere FKB-data på versjon 5.0. Flere datasett får store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer (les mer om endringene her). 1-2 uker etter at dataene blir tilgjengelig, vil karttjenester, nedlastbare data og uttrekkstjenester fra Geodata Online som inneholder FKB-data (se oversikt under), få skjemaendringer som følger de nye produktspesifikasjonene.

Følgende tjenester og produkter vil få skjemaendringer som følge av innføringen av FKB 5.0:

 • Uttrekkstjenestene "AvansertUttrekk" og "3D Clip&Ship"
 • Karttjenestene:
  • GeomapArealressurs (AR5)
  • GeomapDOK (AR5)
  • GeomapDOKLandbruk (AR5)
  • GeomapInfrastruktur (Ledning, BygnAnlegg, Bane, Veg)
  • GeomapSamferdsel (Traktorveg)
  • GeomapUtbygger (FKB-Tiltak)
 • Nedlastbare FKB-data

Endring av skjema i tjenestene vil ikke påvirke kunder som kun bruker disse til visning. Har man satt opp logikk (spørringer, filtrering, symbolisering etc.) mot egenskaper som endrer navn/type, vil man måtte oppdatere dette.