Et målverktøy som virker. Enkelt forklart

Har du laget mål for deg selv og bedriften for 2021? Du hadde kanskje noen mål for 2020 og? Gjennomførte du dem? Du vet kanskje ikke fordi du ikke husker hva de var?

Publisert: 12. jan. 2021 , i Inspirasjon

Her beskriver jeg et rammeverk som vil hjelpe deg og bedriften din i å oppnå målene for 2021:

Det er mange - både bedrifter og enkeltpersoner som nok svarer nei på spørsmålet om gjennomføring. Oftest skjer det fordi strategiprosessen ikke er tydelig nok og ikke minst fordi den skjer ovenfra og ned og at den enkelte ansatte sine mål ikke er knyttet mot bedriftens.

Oppskriften på å få gjennomført målene er å gjøre dem relevante, dele dem opp i mindre angripelige biter og overvåke fremdriften. I Geodata har vi tatt i bruk rammeverket OKR (Objective and Key Results) for å bli bedre på dette. For å unngå at OKR blir et nytt uforståelig buzzord, prøver jeg meg på en forenklet forklaring av metodikken her:

HVA VIL DU/BEDRIFTEN OPPNÅ I 2021?

Identifiser målene for året
Start med å lage en bruttoliste over hva du/dere ønsker å oppnå det neste året. Listen vil sannsynligvis bestå av flere mål enn dere kommer til å ha kapasitet til å gjennomføre. Skrell derfor vekk slik at dere får mellom 3 og 5 mål.

I en bedrift bør man lage mål på selskap, avdelings og personlig-nivå. Flere mål bør komme nedenfra og opp enn mål som kommer ovenfra og blir delegert nedover.

Lag en god beskrivelse av målene
For at målet skal være attraktivt og noe som er med på å motivere er det viktig at det har en god beskrivelse. For at et mål skal være inspirerende bør det være litt ambisiøst og beskrivelsen bør også si noe om hvorfor du ønsker å oppnå dette målet.

Del målet med andre
I et selskap skal mål ligge åpne slik at alle ansatte har tilgang til dem. Dette vil være motiverende og inspirerende og vil også være en kommunikasjonskanal for å holde ansatte oppdaterte om hvor selskapet er på vei.

I OKR kalles disse målene for Objectives.

HVORDAN VITE AT DU ER PÅ RIKTIG VEI?

Definer måleparametere
For å vite at det du gjør i løpet av året flytter deg nærmere dine mål for 2020 trenger du kontinuerlige tilbakemeldinger. Dette får du ved å opprette 1-4 måleparametere pr mål.

Opprett delmål
For å sørge for at du har progresjon på dine mål gjennom året deler du opp målene dine i delmål for en kortere periode. Hvert delmål beskrives med hvor mye du skal ha flyttet deg pr måleparameter i perioden. Delmålet bør være ambisiøst og noe du må strekke deg etter for å oppnå.

En periode kan for eksempel være 3 måneder.

I OKR definerer du delmålene ved å beskrive en ønsket endring i måleparameterne. Dette kalles Key Results.

Evaluer delmålene
Når en periode er ferdig, skal du evaluere progresjonen du har gjort på målene dine i denne perioden. Dette gjør du ved først å sette en oppnåelsesgrad pr delmål fra 0-100%. 100% oppnåelse indikerer at delmålet ikke var ambisiøst nok.

Mindre enn 60% oppnåelsesgrad indikerer at initiativene du har gjort i perioden ikke har gitt den effekten du ønsket eller at delmålet var for ambisiøst.

Lag nye delmål for neste periode
Etter å ha evaluert delmålene for perioden som har gått tar du med erfaringen du har gjort i denne perioden og lager nye delmål for kommende periode.

For hver periode vil du bli flinkere til å lage nye delmål.

HVA MÅ DU GJØRE FOR Å OPPNÅ DINE MÅL?

Lag en liste med initiativer/aktiviteter
For hvert mål lager du en liste med initiativer eller aktiviteter som hypotetisk skal kunne flytte deg nærmere dine mål den kommende perioden. I en bedrift er det viktig at en person er ansvarlig for utførelsen av hvert initiativ.

Flytt initiativene inn i dine egne private lister

Den som er ansvarlig for et initiativ legger initiativet inn i sin private liste over gjøremål som skal utføres. Listene bør være i form av en kalender med handlinger som må utføres på gitte tidspunkt og enkle lister med forefallende oppgaver.

Vit at du har kontroll på dine initiativer
For å være sikker på at du har kontroll på de initiativene du er ansvarlig for bør du gjøre en ukentlig revisjon. Her går du gjennom alle dine private lister og se at du har ønsket progresjonen på initiativene. Du bør også se på målene og delmålene for å se om det er noen nye initiativer som bør startes.

Rød tråd

OKR slik som det er beskrevet her vil skape en rød tråd fra målene som er blitt satt på ulike nivåer ned til hva den enkelte person faktisk utfører i hverdagen. Og som mange kanskje også ser i det jeg skriver her, knytter jeg dette igjen til metodikken GTD (Getting Things Done) for å sørge for at ting blir gjennomført ned på individnivå. Det vil hjelpe hver enkelt med å ikke bare være effektiv, men også gjøre de riktige tingene.

Kombinasjonen av systematisk målstyring (OKR) og et system for personlig produktivitet (GTD) er meget kraftig og vil øke sannsynligheten for at du vil nå dine mål for 2021 betydelig.

OKR hos oss

I Geodata startet vi med OKR i 2019 og de første to årene har i høyeste grad vært et prøveår. Det tar tid å få en bedrift med 150 mennesker til både å være med på en ny metodikk og så dele sine egne mål til hele bedriften. Men vi er stolte av at vi faktisk har gjort det fra starten. I et og samme dokument kan du lese OKR for alle fra Adm. dir til konsulenter, selgere, kommunikasjonsrådgivere osv osv.

Det tar også tid å lære seg å lage gode mål eller key results, dette har vi jobbet like hardt med på toppnivå som hos hver enkelt ansatt. Men vi blir litt bedre hver gang og vi har kjørt interne kurs med GTD-tematikk som gjør at noen tar dette hele veien ut. Da blir det er virkelig kraftfullt rammeverk som vil ta både enkeltpersoner og bedriften i riktig retning.

Vi deler gjerne erfaringer med andre virksomheter. Ta gjerne kontakt med meg om du har lyst på en OKR-prat.

.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Jørn Arild Andenæs
Avdelingsleder utvikling

For teknisk support, gå til våre supportsider.