Forsikringskundene krever stadig mer – er bransjen forberedt?

Kunder krever stadig mer, og kundeopplevelsen blir stadig viktigere – noe de fleste bransjer merker seg. Så hvordan skal forsikringsbransjen sørge for skreddersøm til sine kunder? Innsikt gjennom avansert kart-teknologi kan være noe av svaret.

Forsikringskundene krever stadig mer – er bransjen forberedt?

Kunder krever stadig mer, og kundeopplevelsen blir stadig viktigere – noe de fleste bransjer merker seg. Så hvordan skal forsikringsbransjen sørge for skreddersøm til sine kunder? Innsikt gjennom avansert kart-teknologi kan være noe av svaret.

Publisert: 02. mai 2017 , i Teknologi

Accenture har utarbeidet en rapport som tar for seg hvordan forsikringsbransjen skal møte fremtiden for å overleve. Rapporten gir et godt bilde av utfordringene bransjen står ovenfor:

Kundene mer villige til å bytte tilbyder

80 prosent av forsikringskunder er villig til å bytte tilbyder for å oppnå et mer tilpasset tilbud, og 41 prosent er villige til å betale i snitt 7,8 prosent mer for slike tjenester.

Tidligere ble forsikringsprisene justert etter risikovurderingen av en postsone, og i enkelte tilfeller hele kommuner. Nå kan du ved hjelp av GIS-teknologi (geografiske informasjonssystemer) vite nøyaktig hvor utsatt huset dine kunder bor i er og prise deretter. Ved å analysere egen skadehistorikk med risikodata (flom, skred, brannsmitte mfl.) og adresseinformasjon får du detaljert informasjon som hjelper deg med å lage en mer nøyaktig prismodell. 

GIS-teknologien blir stadig mer brukervennlig og analysene vises gjennom interaktive kart.

Nye krav til risikostyring

Med nye krav til risikostyring, kommer også muligheten for å tilby kundene en korrekt pris, samtidig som du sikrer sunn drift.

Den 1. januar trådte Solvens II-direktivet i kraft. Direktivet innebærer blant annet nye regler for risikostyring og internkontroll for forsikringsbransjen. Såkalt porteføljeanalyse, sammenstiller skade- risiko- og eiendomsdata innenfor et område. Med disse analysene unngår man å forsikre for mange hus som befinner seg i en felles faresone. ­­

Med risikoanalyser unngår du at du forsikrer for mange hus som befinner seg i en felles faresone.

Fremtidens kjøpsprosess er på nett

Det er anslått at 75 prosent av alle forsikringskjøp vil skje på internett innen 2020. I nær fremtid vil det være mulig å bruke kart-teknologi til å fange opp attraktive kundehenvendelser fra hjemmeside, og automatisk plassere disse ut i fra attraktivitet og risikoscore, slik at du sitter igjen med de mest attraktive leads og prospekter.

Når tar Google og Facebook over?

Med web-giganter som Google og Facebook som samler stadig mer informasjon om en større del av jordens befolkning, er det ikke et spørsmål om hvorvidt de har potensialet til å kuppe forsikringsmarkedet, men hvis og når det blir en prioritet.

Forsikringsbransjen må stille forberedt når deres posisjon blir utfordret. Samtidig skal man huske på at det er i disse utfordringene mulighetene for vekst ligger. Kampen vil stå om hvem som har den beste innsikten og informasjonen tilgjengelig. 

Tilbydere av kart-teknologi henter lokal og relevant informasjon fra blant andre Statens KartverkStatistisk sentralbyrå (SSB), og landets kommuner. Gjennom å sammenstille eiendomsinformasjon, demografiske-, og risikodata i ett kart kan forsikringsselskaper raskt identifisere attraktive kunder og prospekter, og dermed gjøre målrettet markedsføring.­­