nyhet

Nytt analyseverktøy gir økt kunnskap om klimarisiko

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss, blir stadig viktigere. Manglende innsikt kan få enorme konsekvenser. Se vårt webinar om klimarisikoverktøyet her.

Nytt analyseverktøy gir økt kunnskap om klimarisiko

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss, blir stadig viktigere. Manglende innsikt kan få enorme konsekvenser. Se vårt webinar om klimarisikoverktøyet her.

Har du spørsmål til noe av det vi skriver om på bloggen? Lyst på en uformell kaffeprat, eller kanskje lyst til å gjesteblogge? Snakk med Ove:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Ove Helset
Senior kommunikasjonsrådgiver

For teknisk support, gå til våre supportsider.