BIM + GIS gir deg superkrefter

Vi har sagt det før, og vi gjentar det igjen: «Når du kobler BIM med GIS, skjer det noe magisk». Du får et kraftig verktøy som hjelper deg å se hele bildet i både store og små prosjekter.

Publisert: 22. juni 2022 , i Teknologi

Med GIS setter du infrastrukturen i en geografisk kontekst, mens BIM-informasjonen gir deg vital informasjon som gjør at byggeprosessen kan finne sted.

Aller først, en kort innføring i begrepene:

  • Forkortelsen BIM står for «bygningsinformasjonsmodellering». Det vil si at en bruker og deler en digital representasjon av f.eks. et bygg for å gjøre design-, konstruksjons- og driftsprosesser enklere, og samtidig bidra til å danne et pålitelig grunnlag for beslutninger.
  • GIS kjenner nok de fleste som kjenner oss i Geodata. Forkortelsen står for «geografisk informasjonssystem» og er programvaren vi bruker for å samle inn, organisere, lagre, analysere og presentere geografisk stedfestet informasjon. I Geodata bruker vi ArcGIS for å gjøre dette.

BIM og GIS er med andre ord to fagdisipliner. Tradisjonelt har de jobbet hver for seg – mye fordi de ulike formatene og programvarene de jobber i ikke har hatt gode integrasjonsmuligheter.

Esri og Autodesk er to store aktører innenfor henholdsvis GIS og BIM. For noen år siden inngikk de et samarbeid, og resultatet er at integrasjonsmulighetene for to fagdisiplinene er tilrettelagt.

Enda mer informasjon om samarbeidet mellom Esri og Autdesk kan du lese her.

I dette webinaret gir teknisk rådgiver Jørn Kristiansen en rask innføring i hvordan du kan kommer i gang.