Smartere byer krever innovative ledere, ikke politisk snakk

Halvparten av norske kommuner med en Smart By-strategi har ikke utpekt en klar leder til å gjennomføre strategien.

Smartere byer krever innovative ledere, ikke politisk snakk

Halvparten av norske kommuner med en Smart By-strategi har ikke utpekt en klar leder til å gjennomføre strategien.

Publisert: 11. sep. 2018 , i Geir forteller

Det forteller en undersøkelse gjennomført av Norstat for Geodata. Politikken er lagt, men ingen skal sette den i live. Da kunne kommunen like gjerne lagt strategien i en skuff.

Ifølge undersøkelsen står smartere byer høyt på agendaen i 33 av de 100 spurte kommunene. Det er politisk forankret og de fleste oppgir bedre kvalitet på tjenester og økt effektivitet som mål. Samtidig påpeker de at manglende kompetanse og mangel på administrativ forankring er utfordringer som gjør det vanskelig å nå målene.

Smartere byer handler om innovasjon, brukervennlige løsninger, digitalisering og IOT, samarbeid med næringslivet/gründere og innbyggerinvolvering. Det handler om god geografisk kunnskap for å bygge byen smart. En by som virker for alle og ledere som skjønner at geografiske data bør være en naturlig del av enhver teknologi-strategi. Dette krever dyktige ledere med kunnskap om innovasjon og teknologi. Den tradisjonelle kommunale lederen kommer dessverre til kort på mange av disse områdene.

Når vi så vet at det i mange tilfeller ikke engang er utpekt en leder, kunne man like gjerne lagt strategien i en skuff. Vi er på samme sted som vi var da alle kommunene skulle digitaliseres, det tar lenger tid enn det burde og en sentral årsak er at de ikke sitter på den riktige kompetansen.

I følge McKinsey (How to Put Your Money Where your Strategy is, 2012) bruker bedrifter hovedsakelig de samme pengene på de samme tingene hvert år. Det gjør det vanskelig å realisere strategier fordi strategier ofte peker på noe nytt som må skje. Skal en Smart By-strategi kunne gjennomføres må pengene legges nettopp i gjennomføring. La oss starte med god ledelse.