Sikrere samfunn med sanntidsdata

Ved en katastrofe er det viktig å raskt få oversikt over hvor mange som befinner seg i området. Samtidig er det like viktig å passe på at beredskapen for resten av byen er ivaretatt. Hvordan kan geografiske sanntidsdata og analyser hjelpe til med dette?

Publisert: 20. juni 2018 , i Teknologi
©Fredrik Naumann/Felix Features

Digitalisering og ny teknologi gir oss tilgang til ny og mer oppdatert informasjon som gjør det mulig å løse klassiske utfordringer på nye måter. Og sanntidsdata er sentralt for å bygge et tryggere og mer effektivt samfunn.

GeoTek 2018 viste Geodatas Inge Anundskås og Sindre Engh noen eksempler på hvilke data man kan bruke og hvordan man kan bruke dem for å gjøre verden litt smartere. For det er ikke bare i et beredskapsperspektiv man kan utnytte disse dataene. Hvordan bør kontainerne i havna plasseres for at du skal få varene du har bestilt på nett litt kjappere?


Se og hør mer om dette i videoen under!

Vil du snakke med oss om sikrere samfunn og mulighetene vi kan tilby? Ta kontakt:

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Inge Anundskås
Inge Anundskås
Leder teknisk rådgivning
Christer Sandum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.