Geografiske verktøy for å bekjempe Covid-19: Esri og Geodata bistår nasjonale og lokale myndigheter

En geografisk komponent er ofte avgjørende når man skal beregne utbredelse, planlegge tiltak eller kommunisere hva som skjer hvor rundt Covid-19. Fordi alt skjer et sted.

Publisert: 03. apr. 2020 , i Nyhet

Det ligger svært ofte en eller annen form for geografisk analyse i bunn for prognoser og beslutninger som tas. Eller geografisk informasjon kommuniseres i form av kart eller andre grafiske framstillinger. Som ledende aktør på dette feltet i Norge gjør vi selvsagt vårt og bistår nå både lokale og nasjonale helsemyndigheter med viktige geografiske analyser.

Planleggingsverktøy for Helse Midt-Norge

Gode planleggingsverktøy som kan gi pekepinn på hvor hardt koronautbruddet vil treffe de ulike helsefortakene i Norge er nyttig. Geodata har utviklet et kartbasert prognoseverktøy for å beregne antall innleggelser og intensivplasser for Helseforetakene i Midt-Norge i tiden som kommer. Dashboardet er utviklet i tett samarbeid med Helse Midt-Norge og Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ved St. Olavs Hopital.

Dette er et viktig verktøy for å planlegge kapasiteten til våre helsetjenester i utfordrende situasjoner!

-Jon-Ola Wattø – Helse Midt-Norge

Dashbordet gir blant annet mulighet for å sortere på ulike reproduksjons-scenarier (Re 0,9, Re 1,3 og Re 2,4) og dermed hvor mange en kan regne med blir smittet, innlagt og hvor mange som statistisk sett vil trenge intensivbehandling. Verktøyet fungerer kun som en veiledning og et supplement til de data og fremskrivinger som Folkehelseinstituttet gjør til enhver tid, men er likevel et nyttig verktøy i planleggingsarbeidet for helseforetaket i en tid der usikkerheten er stor.

Under ser du et skjermbilde av dashboardet. Dessverre har vi ikke anledning til å dele selve dashboardet.

Esri med gratis responspakke til Verdens helseorganisasjon (WHO) og deres medlemsland

Geodata er den norske distributøren av geografisk programvare (ArcGIS) fra Esri. Esri annonserte denne uken et samarbeid med WHO der de tilbyr gratis responspakke til nasjonale myndigheter verden over. Det vil si programvare, maler og oppsett som betydelig forenkler de enkeltes mulighet til å lage egne analyser.

Vi oppfordrer aktører som kan benytte seg av denne (og som vi ikke er i kontakt med allerede) om å kontakte oss slik at vi kan hjelpe dere i gang.

Andre ressurser og informasjon fra Esri finner du her: https://www.esri.com/nb-no/covid-19/overview

Snakk med kundeansvarlig for samfunnssikkerhet om du ønsker bistand fra oss:

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Christer Sandum
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.