Spennende utvikling i Folloregionen

Det er alltid positivt når kommuner oppdager styrken og mulighetene i ArcGIS. Folloregionen består av sju kommuner, og er en spennende region i sterk vekst og utvikling i årene som kommer. Her har fem av sju kommuner signert avtaler om bruk av programvare fra ArcGIS i sitt GIS-arbeid.

Publisert: 21. juni 2017 , i Inspirasjon

Geodata er distributør av Esri’s GIS-programvare, ArcGIS, i Norge. Den siste tiden har Ski, Oppegård, Frogn, Vestby inngått avtaler med Geodata – hovedsakelig gjennom kjøp av lisenser til programvare som ArcGIS Online og ArcGIS Desktop.

Dette er verktøy som vil hjelpe kommunene med å samle, administrere og dele geografiske data internt og med innbyggerne, lage interaktive kart og gjennomføre analyser. Ikke minst vil det være viktig å synliggjøre planer og tiltak i 3D for felles forståelse for planleggere og innbyggere, dette er de nå godt rustet for.

Follo er en svært spennende region på mange måter. Kommunene opplever kraftig vekst og det er store prosjekter på gang for å imøtekomme denne veksten. For oss som fagmiljø er det spennende å være tett på i denne utviklingen.

Dessuten vil jeg gjerne også skryte av GIS-kompetansen i regionen. Vi i Geodata opplever at disse kommunene har høy kompetanse på GIS. Det betyr også at de stiller høye krav til oss og programvaren de trenger. Med avtalene som nå er signert, så viser det at vi har GIS-verktøy som svarer på de utfordringene de står i. I tillegg tilbyr vi produkter og tjenester som kan vokse i takt med regionen.

Folloregionen består av sju kommuner, og er en spennende region i sterk vekst og utvikling i årene som kommer. Her har fem av sju kommuner signert avtaler om bruk av programvare fra ArcGIS i sitt GIS-arbeid.

Folloregionen består av sju kommuner, og er en spennende region i sterk vekst og utvikling i årene som kommer. Her har fem av sju kommuner signert avtaler om bruk av programvare fra ArcGIS i sitt GIS-arbeid.

Ett eksempel er Ski kommune. De bruker løsninger fra ArcGIS for å få hjelp fra innbyggerne til å varsle om flere forhold, blant annet forurensing og forsøpling, fremmede arter og mangler i universell utforming på offentlige bygg og uteområder.

Alt dette kan publikum varsle om rett i kartet, både på nett og mobil, gjennom tjenester utviklet av kommunen selv, med støtte i løsninger fra ArcGIS. I alle tjenestene kan en gå inn i kartløsningen, merke av hvor feil eller mangler finnes og legge ved bilder hvis det er ønskelig.

Se løsningene på Ski kommune sine nettsider.

Tilbakemeldingsløsningene er enkle å sette opp og gir verdifull informasjon til kommunen. I tillegg er dette en fin mulighet til å invitere kommunenes innbyggere til en dugnad. En kommune har ikke oversikt over alt til enhver tid – da er det flott å kunne få hjelp fra innbyggerne.

Les mer om ArcGIS Online og mulighetene du har her og få inspirasjon ved å lese om vårt Smarte byer initiativ.