Innlegg av Knut Fredrik Sæther

21.06.2017

Spennende utvikling i Folloregionen

Det er alltid positivt når kommuner oppdager styrken og mulighetene i ArcGIS. Folloregionen består av sju kommuner, og er en spennende region i sterk vekst og utvikling i årene som kommer. Her har fem av sju kommuner signert avtaler om bruk av programvare fra ArcGIS i sitt GIS-arbeid.