Geodata | Blogginnlegg skrevet av forfatter

Innlegg av Geir Hansen

08.02.2021

Klimautfordringen krever tøffere utbyggingsbeslutninger

Mens pandemien fortsatt raser, så kan det se ut som om verdens utfordringer knyttet til klimaendringer har kommet i bakgrunnen. Det er et problem, for fremover må vi ha bedre data og tøffere utbyggingsbeslutninger for å håndtere følgene.

18.03.2020

Covid-19: Hva gjør Geodata og hva kan du gjøre med GIS?

Brått er hverdagen endret for oss alle og det viktigste vi kan gjøre nå er å ta et felles ansvar for å stoppe spredningen av Covid-19. Samtidig er det fagfeltet vi er en del av sentralt for å kartlegge og dermed kunne bidra til den store dugnaden vi alle er en del av.

04.04.2018

Avanserte analyser med kunstig intelligens og GIS

Maskinlæring, kunstig intelligens og 'deep learning' er begreper som brukes om hverandre. Men hva er egentlig hva og hvordan kan vi koble denne nye teknologien opp mot geografiske informasjonssystemer og dermed få tilgang til mer avanserte analyser?

04.04.2017

Er det bare en hype: Våre dumme byer

Smartere byer er en forutsetning for å lykkes med samfunnets viktigste utfordringer - som det grønne skiftet. Men om Smartere byer skal bli noe mer enn en hype må vi erkjenne at vi i dag har ganske dumme byer - og diskutere hvorfor.

21.03.2017

Byer er fremtiden, så fremt de bygges riktig

Oslo kommer dårligst ut blant de skandinaviske byene i Ericssons rapport som måler bærekraftig byutvikling og IKT-modenhet blant verdens byer. Smart byplanlegging er en av hovedfaktorene for å nå høyere opp på rangeringen.