Innlegg av Astrid Hvattum

27.04.2020

Du kan måle bærekraft!

Mange, kanskje til og med de fleste, har nå et forhold til begrepet bærekraft og FNs bærekraftsmål. Kommuner, selskaper og organisasjoner snakker om å være bærekraftig, skape nullutslippsområder og etterlate et lite fotavtrykk. Men - kan vi se at det vi gjør fungerer?

09.04.2019

Blås liv i den digitale tvillingen

En digital tvilling defineres som en digital kopi av et fysisk objekt, men den mister fort sin relevans hvis den ikke er noe mer enn det. Tvillingen må holde seg oppdatert med alt som skjer i verden rundt seg for å bevare sin verdi. Og alt som skjer – det skjer et sted!