Script og verktøy for administrasjon av ArcGIS Online/Portal-kontoer

ArcGIS Online har et enkelt web-brukergrensesnitt for å administrere innhold og brukere på kontoen.

Mange brukere har i tillegg etterspurt muligheter for å automatisere oppgaver på ArcGIS Online, samt mer avanserte administrasjonsmuligheter. Mange av disse utfordringene har nå blitt løst av brukere som har lagd webapplikasjoner eller Python-moduler for administrering av ArcGIS Online. Disse verktøyene er samlet på denne siden: ArcGIS Online webapplikasjoner og moduler. Videre i denne artikkelen går vi gjennom de viktigste verktøyene og modulene, og hva da brukes til.

Webapplikasjoner

ArcGIS Online Assistant:

 • Flytte/kopiere kart og innhold til en annen organisasjonskonto
 • Oppdatere URL-er for karttjenester og andre tjenester i et webkart
 • Oppdatere URL-er for karttjenester og webapplikasjoner som driftes på ArcGIS Online

Muligheten for å kunne oppdatere URL-er til tjenester i et webkart er en meget nyttig funksjon som kan spare deg for mye tid dersom du har publisert ArcGIS Server-tjenestene dine til en ny servermaskin.

AGO Admin Tools:

 • Oppdatere standard kartutsnitt (extent)
 • Endre URL-nøkkel for tjenester som har blitt republisert
 • Opprette bakgrunnskart som består av flere lag (multilayer background map)
 • Oppdatere URL-er for karttjenester og webapplikasjoner som driftes på ArcGIS Online

Endring av standard kartutsnitt skal kunne gjøres manuelt i innstilligene for kontoen, men mange har opplevd problemer med å få endringene til å oppdateres. Republisering av tjenester fra ArcMap har ofte ført til feil i tjenesten siden tjenestene får nye URL-nøkler. Mange har også etterspurt muligheten for bakgrunnskart som kombinerer flere lag, f.eks. flyfoto og lag over veier og stedsnavn, noe som kan løses med denne applikasjonen!

Group Emailer:

En rekke moduler og script har blitt utviklet for å automatisere arbeidsoppdager og administrasjon av ArcGIS Online.  Flere av modulene overlapper hverandre, og vi har kun listet opp de vi har testet. Bruk av disse modulene krever erfaring i scripting/programmering.

Python-moduler og script

ArcREST:

En Python-modul for enklere scripting mot ArcGIS REST API-et til ArcGIS Online og ArcGIS server. Modulen inneholder metoder før å automatisere følgende oppgaver:

 • Legge til, slette og oppdatere featuretjenester
 • Laste opp vedlegg til featuretjenester
 • Publisere et MXD-dokument til ArcGIS Online som en featuretjeneste
 • Liste opp informasjon om brukere og innhold på en ArcGIS Online-konto

 Ago-tools:

Python-modul for å automatisere administrasjon av en ArcGIS Online-konto.

 • Lage et regneark over alle brukerne tilhørende en konto
 • Oppdatere URL-en for et webkart
 • Finne nye brukere og legge de til i grupper
 • Flytte innhold mellom ArcGIS Online-kontoer

Pull Hosted Features:

Script som laster ned data (og vedlegg) fra en featuretjeneste på ArcGIS Online til en lokal filgeodatabase.