Table to Excel er nå standard funksjonalitet

Tidligere har vi skrevet om Table to Excel tool som et nedlastbart verktøy for å konvertere ArcGIS-tabeller til Microsoft Excel regneark. I ArcGIS for Desktop versjon 10.2 har dette verktøyet blitt standard funksjonalitet og tilgjengelig for alle lisensnivåer.

Formål

Verktøyet konverterer ArcGIS-tabeller til Microsoft Excel-regneark versjon 5.0/95 Workbook (.xls) format.

Hvor finner du det?

Verktøyet finner du i verktøykassen “Conversion Tools” > “Excel” > “Table to Excel” i ArcGIS for Desktop 10.2

Hvordan

Kjør verktøyet “Table to Excel”, oppgi tabellen som skal konverteres og sti/navn til Excel-regnearket som skal lages.

Resultat

Mer informasjon finner du her