ModelBuilder på 1-2-3

Analysetipset «Konsekvensanalyser på 1-2-3» handlet om å finne konsekvensen av en planlagt veiutbygging.

Vi kartla hvor mye areal fra AR5 som ville gå tapt ved realisering av veiutbyggingen, fordelt på arealtype. I dette tipset skal vi se på hvor enkelt det er å lage en gjenbrukbar og dokumentert modell av denne analysen.

1. Lag en tom ModelBuilder-modell

Første steg er å lage en tom verktøykasse (toolbox) med en tom modell. Dette gjør du f.eks. i Catalog-vinduet i ArcMap ved å høyreklikke på ønsket katalog og velge New > Toolbox. Høyreklikk deretter på den nye verktøykassen og velg New > Model. Den tomme modellen (Model) åpnes og vi er klare for steg 2.

2. Fyll modellen med analysefunksjoner

Den nødvendige funksjonen for denne analysen er beskrevet i artikkelen "konsekvensanalyser på 1.2.3". Det du må gjøre nå er å «dra» de nødvendige funksjonene fra ArcToolbox-vinduet og over i den tomme modellen.

  • Start med Buffer (ligger under ArcToolbox > Analysis Tools > Proximity)
  • deretter Intersect (ligger under ArcToolbox > Analysis Tools > Overlay
  • så Summary Statistics (ligger under ArcToolbox > Analysis Tools > Statistics)
  • og tilslutt Table to Excel (ligger under ArcToolbox > Conversion Tools > Excel).

I tillegg til funksjonene over skal analysen benytte kartlagene for den planlagte veistrekningen og AR5. Dra disse kartlagene fra tegnforklaringen og over i modellen. Modellen kan f.eks. se slik ut nå og vi er klare for steg 3.

3. Bestem rekkefølge av funksjonene, lagre og kjør modellen

For å koble sammen funksjonene, og styre eksekveringsrekkefølgen, må vi benytte «Connect»-verktøyet i ModelBuilder-modellen.

a) Start med å tegne en «connection» mellom PlanlagtVei og Buffer-funksjonen. Dobbeltklikk på Buffer-funksjonen og angi ønsket buffer-avstand. Legg merket til at boksene skifter farge for å bekrefte at du kan gå videre i prosessen.

b) Tegn så inn en «connection» mellom PlanlagtVei_Buffer (som er resultatet fra buffer-analysen) og Intersect-funksjonen, og deretter mellom mellom AR5 og Intersect-funksjonen.

c) Tegn så inn en «connection» mellom PlanlagtVei_Buffer_Intersect og Summary Statistics-funksjonen. Dobbeltklikk SummaryStatistics-funksjonen og angi SUM for Shape_Area (arealegenskapen), og Case field sette lik ARTYPE (slik at summen ordnes pr arealtype).

d) Tilslutt tegner du inn en «connection» mellom PlanlagtVei_Buffer_Intersect1 og Table To Excel-funksjonen, og lagrer modellen (Model > Save).

e) Modellen er nå klar til å kjøres ved å klikke «Run»-knappen, evt menyvalget Model > Run.

Du kan når som helst gå inn og styre parametrene til de respektive funksjonene (dobbeltklikk på de gule boksene) – det kan f.eks. være lurt å ha kontroll på hvor resultatene fra hver funksjon skrives. Når modellen er ferdig kjørt vil boksene få en skygge bak seg.

Dersom du ønsker å kjøre hele modellen på nytt velg Model > Run Entire model.

Tips

Nå som du har bekreftet at modellen kjører fint kan du med fordel starte modellen ved å dobbeltklikke på den i Catalog-vinduet, men som du raskt legger merke til er det ingen parametre som kan endres.

Tenk gjennom hvilke parametrene som du ønsker at brukeren skal kunne endre f.eks. input/output-datasett og bufferavstand.

Åpne modell (høyreklikk modellen i Catalog-vinduet og velg Edit). Høyreklikk på f.eks. PlanlagtVei og velg Model Parameter.

Lagre modellen og start den igjen ved dobbelt i Catalog-vinduet.

Modellen har plutselig blitt mer fleksibel ved at brukeren kan styre hvilket kartlag som skal benyttes som utgangspunkt i analysen!

På samme måte kan vi fortsette og eksponere andre parametre. Vi kan også endre ledetekst/hjelpetekst og rekkefølgen av parametrene for å gjøre modellen enklere og mer fleksibel i bruk.