Konsekvensanalyser på 1-2-3

I dette analysetipset ønsker vi å finne konsekvensen av en planlagt veiutbygging.

Vi ønsker å finne ut hvor mye areal fra AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000 fra Skog og Landskap) som går tapt ved realisering av veiutbyggingen, fordelt på arealtype. Vi antar at det tapte arealet strekker seg i en avstand på 50 meter ut på begge sider av veien (senterlinje).

Du trenger
ArcGIS for Desktop (uavhengig av lisensnivå) , en dæsj AR5 (ligger som en datatype i FKB, evt kan du laste ned fra geonorge) over området og den planlagte veiutbyggingen på Esri-støttet format.

Analysen steg for steg

1.Finn berørt areal

Finn berørt areal – 50m ut fra begge sider av veien (senterlinje). Til dette benyttes funksjonen Buffer (ligger under ArcToolbox > Analysis Tools > Proximity).

Oppgi den planlagte veien som input, sti/navn på output og bufferavstand 50 (meter).

Resultatet er det arealet som strekker seg 50m ut fra den planlagte veiens senterlinje.

2. Finn områder som berøres

Neste steg blir å finne de områdene i AR5 som berøres av 50m-bufferet over. Til dette benyttes f.eks. funksjonen Intersect (ligger under ArcToolbox > Analysis Tools > Overlay).

Oppgi AR5 og bufferet rundt vei (fra steg 1) som input og sti/navn på output.

Resultatet er arealfigurene fra AR5 som berøres av 50m-bufferet rundt den planlagte veien.

3. Summer de berørte AR5-figurene

Det siste steget er å summere arealet av de berørte AR5-figurene, fordelt på arealtype. Til dette benyttes funksjonen Summary Statistics (ligger under ArcToolbox > Analysis Tools > Statistics).

Oppgi AR5Buffer (resultat fra steg 2) som input, og sti/navn på output, angi SUM for Shape_Area (arealegenskapen), og Case field sette lik ARTYPE (slik at summen ordnes pr arealtype).

Resultatet er en tabellen med en linje pr arealtype (ARTYPE), antall objekter med den aktulle arealtypen (FREQUENCY) og summert areal for denne arealtypen (SUM SHAPE AREA).

Ønsker du tabellen i Excel?

Om ønskelig kan tabellen skrives til ett Excel regneark med funksjonen Table to Exel (ligger under ArcToolbox > Conversion Tools > Excel).