Smooth line (kartografi)

Dette verktøyet glatter ut linjer. Aktuelt å bruke etter at svært nøyaktig laserdata benyttes for å lage høydekoter, som ofte blir lite lesbare i kart.

Hvor finner du det?

toolboxes\system toolboxes\cartography tools.tbx\generalization\smooth line

Lisens

Krever ArcGIS Desktop Standard som minimum.

Utsnitt av høydekoter fra ny FKB, før og etter smooth

Før smooth

Etter smooth