Hvordan sette opp og bruke grupper i ArcGIS Online?

Grupper er en funksjon i ArcGIS Online som gjør det mulig å organisere, dele og sikre innholdet på din ArcGIS Online konto.

Grupper er en samling ArcGIS online brukere som kan representere en avdeling, et prosjekt eller innhold som du ønsker å dele med bestemte brukere. Dette er altså en god måte for å administrere hvem som har tilgang til innholdet på din ArcGIS Online konto.

Hvordan opprette grupper og invitere brukere

 • For å kunne opprette grupper i ArcGIS Online må du ha en bruker med administrator- eller utgiver- rettigheter.
 • Etter å ha logget inn på www.arcgis.com trykker du på Grupper i menylinjen, og så på Opprett en gruppe
 • Gi gruppen et navn, et sammendrag og en beskrivelse. Velg så hvilken status du ønsker for gruppen: Privat, Organisasjon eller Felles (offentlig).
 • Alle ArcGIS Online brukere kan søke om å bli med i Grupper som har Felles-status. Om gruppen har Organisasjon-status kan kun brukere som er medlem i din organisasjon bli medlem av gruppen. Private grupper er ikke synlige for andre brukere, men du kan invitere andre brukere til gruppen.
 • Hvem som skal kunne bidra med innhold i gruppa kan også settes i innstillingen Bidragsytere Kun gruppe eier eller alle medlemmer

Redigere på eksisterende grupper

Om du ønsker å redigere på innstillingene til en eksisterende gruppe kan du gjøre dette ved å gå til Grupper og trykke på navnet til den aktuelle gruppa. Du vil da komme til en ny side der du kan velge Rediger for å endre gruppe-innstillingene. Om du ønsker et eget symbol for gruppen klikker du på det tomme gruppe-symbolet, og blar frem til en png eller jpg bildefil på maskinen din. Bildefilen bør være på 65x65 piksler.

Invitere medlemmer til en gruppe

 • Trykk på Grupper, velg så den gruppen som du ønsker å invitere medlemmer til ved å trykke på ikonet eller navnet til gruppen.
 • Trykk på Invitere brukere 
 • Du får så opp et vindu der du kan søke opp ArcGIS Online brukere. Merk at søket er følsomt på store og små bokstaver i navnet til brukeren. For medlemmer av din organisasjon kan du velge å legge til et medlem uten at brukeren må bekrefte at den blir medlem av gruppen.  

Hvordan dele innhold med en gruppe

 • Gå til Mitt Innhold og finn elementet du ønsker å dele (kart, app, feature tjeneste osv)
 • Huk av elementet som du ønsker å dele og trykk Del.
 • Velg først om du vil dele det med Alle (offentlig), alle i din organisasjon, eller kun en eller flere grupper.