Hvordan geokode med lokatortjenesten fra Geodata Online

Geokoding er et verdifullt verktøy som lar deg knytte romlige plasseringer til enkle søk mot adresser eller stedsnavn. Omvendt gekoding gir informasjon om sted eller adresse ved å trykke i kartet, eller geokode koordinater til interessepunkter.

Hvordan få tilgang til geokodingstjenesten i ArcMap

Mye data finnes på rent tekstformat uten noen romlig attributt. Geokoding tillater å enkelt få plassert tekstlige adresser på kartet, og omvendt. Dette er en god måte for å få kartlagt datasett for å videre gjøre romlige analyser.

Det første man må gjøre er å legge til ArcGIS Server tjenesten i ArcMap. Dette gjøres ved å:
1.    Velge «Add ArcGIS Server» fra katalogvinduet i ArcMap eller ArcCatalog
2.    Velg «use GIS services»
3.    Fyll inn Server URL med: http://services2.geodataonline...
4.    Fyll inn brukernavn og passord til tjenesten

Når GIS Serveren er lag til, er lokatortjenesten tilgjengelig i mappen Geosok. Den nye tjenesten heter GeosokLokasjon2. I overgangsfasen vil også den gamle lokatortjenesten være tilgjengelig, som GeosokLokasjon.

Hvordan aktivere lokatoren til geokoding i ArcMap

Lokatoren kan aktiveres på to måter:

 • «Drag and drop» inn i kartvinduet i ArcMap
 • Ved å velge «Manage Address Locators» fra drop down listen i verktøylinjen for geokoding.
 • Ved å velge å geokode et datasett, som gir et dialogvindu for valg av lokator

Hvordan geokode et enkelt søk

Enkle geokodingssøk kan gjøres på to måter:

 • Ved bruk av verktøylinjen for geokoding
 • Ved bruk av Find i ArcMap

Find-funksjonen gir en bedre oversikt over resultatet fra et geokodingssøk. Man får da en oversikt over alle resultater fra søket, samt en oversikt over score og eventuell tilleggsinformasjon. I tillegg kan man velge et resultat fra resultatlisten og få opp valgmuligheter som for eksempel å zoome til punktet med et høyreklikk på søkeresultatet.

Hvordan geokode flere adresser/stedsnavn samtidig

Dersom man har en rekke adresser eller stedsnavn i en Excel-fil, CSV fil eller lignende, kan man geokode disse i batch. Dette gjøres ved:
1.    Høyreklikk på filen man vil geokode
2.    Velge «Geocode Addresses»

Man vil da få et dialogvindu hvor man må velge hvilken lokator som skal brukes. Her velges Geosok/GeosokLokasjon2. Hvis lokatoren ikke allerede er aktivert i ArcMap kan den likevel velges her ved å velge «Browse For Locator…». 

Neste dialogvindu har en rekke valg for hvilke felter i datasettet som skal geokodes. Lokatoren har sine egendefinerte felter som forteller noe om hva slags type data den kan få inn, under et søk. Disse er:

 • Adresse
 • Stedsnavn
 • POI
 • Postnummer
 • Poststed
 • Kommune

Lokatoren vil automatisk matche noen felter dersom de har spesifikke feltnavn slik som «Adresse», «Stedsnavn», «Postnummer» etc. Dersom dette ikke er tilfellet velger man de ønskede feltene fra drop down listen i dialogvinduene. Det er også mulig å velge «Single Field», dersom en har et datasett som består av fulle adresser i en kolonne, for eksempel på formatet: «Schweigaards Gate 28, 0133 Oslo».

Resultater

Resultatet fra geokodingen vises fortløpende i ArcMap. For å inspisere resultatene i etterkant velges «Rematch». Man kan også åpne attributtabellen til resultatfilen.

Resultater vises fortløpende

Dialogvindu for å inspisere resultater

Omvendt geokoding

Omvendt geokoding er det omvendte av vanlig geokoding. Denne type geokoding baserer seg på koordinater, fremfor adresser. Man kan gjøre enkle søk ved å trykke i kartet for å få opp an adresse eller et stedsnavn. Omvendt geokoding aktiveres ved å velge ikonet «Address Inspector» fra verktøylinjen for Geokoding. Deretter kan en trykke hvor som helst i kartvinduet til ArcMap.

Resultat ved å trykke i kartet med omvendt geokoding

Omvendt geokoding i batch

Dersom en vil kjøre omvendt geokoding på en rekke koordinater kan en bruke vektøyet «Reverse Geocode».