Tiled mapping i ArcGIS Online

Publiserer man en tjeneste til ArcGIS Online har man to valg, man kan enten publisere en hosted feature service eller en tiled service. En tiled service er det samme som en cachet tjeneste, noe som går raskere enn en feature service, men støtter ikke redigering og andre avanserte funksjoner. Tiled service er dermed veldig godt egnet for tjenester med mye data og/eller avansert symbologi.

Mange har kanskje merket at å publisere en tiled service til ArcGIS Online bruker mye credits, og velger derfor heller feature service. Det som koster credits er å generere tiles (se Esri Credits for mer informasjon om credits), men dette kan man heldigvis gjøre på sin egen pc.

Her følger en oppskrift på hvordan:

 • Lag et kartdokument som inneholder de dataene du vil ha, hvor alt er ferdig symbolisert
 • Søk etter verktøyet «Create Map Tile Package», og åpne det:
 • Her velger du hvilket kartdokument (MXD) du vil lage tiles for (Input Map Document) og hvor du vil lagre din Tile Package (Output File).
 • Hvis du bruker Esri sine bakgrunnskart i ArcGIS Online, huk av for «Package for ArcGIS Online». Dette gjør at din tjeneste kan kombineres med Esri sine bakgrunnskart. Hvis du vil bruke bakgrunnskart for Geodata Online må du ikke huke av for dette, men heller fylle ut service-parameteren med en xml-fil som inneholder innstillingene til Geodata sine bakgrunnskart. Vi har lagt ved to filer her som kan brukes for tjenester i ETRS89 UTM sone 33 eller WGS84 UTM sone 33.
 • Velg hvilke zoomnivåer du vil generere tiles for (Level of detail). Her må du prøve deg litt fram for å lage tiles som passer til zoomnivåene kartet ditt skal brukes i. Vær oppmerksom på at å generere tiles for store zoomnivåer tar lang tid. Legger du til et ekstra zoomnivå så vil den totale datamengden bli tre ganger større.
 • På Tiling Format velger du PNG hvis du vil at tjenesten din skal støtte gjennomsiktighet (f.eks. hvis dette kartlaget skal ligge oppå andre kartlag) eller JPEG hvis du tenker å bruke din tjeneste som bakgrunnskart. Merk at JPEG komprimeres mer enn PNG og tar dermed mindre plass.
 • Da ender du opp med noe sånt som det her
 • Trykk OK for å starte verktøyet, da begynner ArcMap å generere tiles. Dette kan ta litt tid hvis du har mange kartlag, tung symbolisering eller skal cache opp mange zoomnivåer.
 • Når verktøyet er ferdig har du fått generert en tpk-fil. Denne kan du nå laste opp til din ArcGIS Online-konto. Det er et eget verktøy som heter «Share Package», bare fyll ut data der og kjør verktøyet
 • Nå kan du åpne en nettleser, gå til ArcGIS.com og logge deg på med din bruker. Gå til «Mitt innhold» og velg Tile Packagen du akkurat lastet opp. Der kan du nå velge «Mangfoldiggjør» som oppretter en Tiled Service ut ifra din Tile Package
 • Nå skal den dukke opp som en Tiled Service i mitt innhold som du kan bruke i dine ArcGIS Online-kart