WMS-tjenester og ytelse

Vi vet at noen har problemer med å bruke WMS-tjenesten Norge i bilder i ArcMap. Spesielt gjelder dette ytelse på tjenesten. Det mange ikke er klar over er at ArcMap henter PNG-bilder som default fra en WMS-tjeneste hvis dette er støttet av tjenesten.

PNG er et ukomprimert format og kartbildene som produseres fra Norge i bilder er PNG32 (32-bits fargedybde). I ArcMap henter man typisk ut ganske store kartbilder (tilnærmet fullskjerm) og et PNG32 bilde på for eks 1200x1200 pixler i PNG32 blir på hele 5,76 MB. Overføring av et slikt bilde tar ofte mange sekunder og derfor oppleves ytelsen dårlig. I de aller fleste tilfellene vil nok behovet kunne dekkes med JPEG bilder, eneste unntak er hvis det kreves transparens i bildene som leveres.

Men hvis man skal ha et “bakgrunnsbilde” i ArcMap er ikke transparens en problemstilling. ArcMap bør derfor settes opp til å hente JPEG bilder fra WMS tjenester hvis dette er støttet av tjenesten, noe som er svært vanlig. JPEG bildene vil ofte ikke være mer enn en tiendedel av et PNG32 bilde, i antall MB. I ArcMap er det mulig å definere hvilket bildeformat som skal hentes fra en WMS-tjeneste via Layer Properties < Advanced < Velg JPEG eller PNG.

Esri anbefaler egentlig bare å bruke JPEG på imagery WMS tjenester (som Norge i bilder), men dette er ikke tilfelle i Norge (med tjenester fra Norge digitalt). Geodatas anbefalinger er: bruk JPEG på alle typer bakgrunnskart (bilder og topografisk) og bruk PNG på tematisk overlegg (for å få støtte for transparens).

Utdrag fra ArcMap brukerdokumentasjonen:

You can change the background color of the service layer, set a specific color as transparent, apply a level of transparency to the service layer, or change the image type received from the server using the options available on the Advanced tab.

Many Web map services support multiple image formats. If the WMS server supports PNG format ArcMap will, by default, request images in PNG. PNG is a general purpose format that will not reduce image quality. That is why it is the default. PNG returns a high-quality image that supports transparency. However, the file size can be much larger than other formats and be slower to download from the server. JPEG can be much faster since its size can be much smaller than a PNG. However, JPEG does not support transparency. JPEG is really only appropriate for imagery data. JPEG should really only ever be used for imagery. JPEG would be a good option if you using WMS layer based on imagery as a basemap. Also, choosing JPEG from the Layer Image Format drop-down list could improve performance. Or course the WMS server must support JPEG for it to be available. If you are overlaying the WMS service on top of other layer, or want the best highest quality image available, you should use PNG (provided the WMS server supports this format). To choose an available image format, go to the Advanced tab on the Layer Properties dialog box and choose the format from the Layer Image Format drop-down list. This drop-down list will only display formats supported by the service. You cannot choose a format not supported by the service. Caution:When using a format that does not support transparency, such as JPEG, functionality dependent on transparency is disabled for this layer.