Ta i bruk ferdige maler i ArcGIS Online

I denne artikkelen forteller vi hvordan du kan komme enklere i gang med ferdige maler og andre tema – ved at du tar kopi av karttjenester som allerede er registrert i ArcGIS Online.

Gjennom de siste årene har Geodata delt ferdige maler for å senke terskelen for å komme i gang med ArcGIS og ArcGIS Online. Malene tar for seg alt fra registrering og forvaltning av fremmede arter, forsøpling, gatelys, tur-/friluftsruter og skulpturer til beredskap og formidling av 17. mai kart mm. Malene har i stor grad kommet fra kunder som allerede er godt i gang innenfor fagfeltet og representerer således 'beste praksis'.

Si at du f.eks. ønsker å starte kartlegging av fremmede arter. Ved søk i ArcGIS Online etter ‘fremmede arter’ finner du karttjenesten «FremmedeArter_demo», laget en person som går under artistnavnet KommuneTore.

Ved å klikke på overskriften kan du se nærmere på karttjenesten og hva den inneholder og hvilke egenskaper som er registrert.

Du ser at denne karttjenesten er nettopp det du ønsker deg - og du vil ha en identisk karttjeneste, men du ønsker å fylle den med dine data, lagret i din ArcGIS Online-konto slik at du har full kontroll. 

Fremgangsmåten er trivielt enkel:
Bla deg nedover på siden som beskriver karttjenesten og finn «URL» og klikk «Kopier».

Gå deretter til «Mitt innhold» og velg «Opprett» -> «Geoobjektlag»

Velg fanen «Fra URL», lim inn teksten du kopierte tidligere og klikk «Neste»

Huk av de kartlagene du ønsker å kopiere oppsettet av og klikk «Neste»

Zoom inn i kartet for å angi utstrekningen hvor du ønsker å legge inn data og klikk «Neste»

Oppgi en tittel, søkeord, beskrivelse, katalog for den nye karttjenesten og klikk «Fullfør».

Gratulerer!

Du har i løpet av få minutter laget en ny tom, identisk kopi av KommuneTores kartlag for fremmede arter. Symboliseringen er identisk – og det samme er regler for gyldig egenskaper og verdier som kan legges inn pr objekt. Om du ønsker kan du endre på symbolikken og du kan legge til og fjerne felter.