Oversette verdier i en attributtabell

Noen ganger kan man ha tungleste verdier i en attributtabell. Mange bruker forkortelser eller koder for å få komprimere dataene, men dette kan gjøre at verdiene ikke gir logisk mening for brukeren

Her kommer et forslag om hvordan man kan 'oversette' slike verdier slik at de gir mer mening. Dette kan oppnås med søk og erstatt som man kan åpne fra attributtabellen. Vil du derimot oversette flere verdier samtidig kan det være enklere å bruke Python. I Python har man noe som kalles dictionaries. Disse kan brukes til dette formålet.

Her har jeg en attributtabell med veier over Norge, hvor feltet "VEGKATEGORI" sier noe om hvilken type vei det er.

Her ser vi at verdiene kun er 'E' for europavei og 'R' for riksvei. For å oversette disse verdiene legger man først til et nytt felt (type tekst) som skal inneholde oversettelsen. Jeg kalte min for 'TypeVei', og så brukte jeg Field Calculator for å beregne verdi på det nye feltet:

En dictionary består av en nøkkel og en verdi. "E" og "R" er her nøkler, og disse blir så oversatt til verdien (europavei og riksvei). Dictionarien kan utvides med flere verdier hvis man har flere ulike verdier i feltet som man vil ha oversatt. Resultatet blir da slik:

Dette kan også brukes rett i en labeling-funksjon (I 10.1 ble det også Python-støtte her).

Da vil de 'oversatte' verdiene dukke rett opp i kartet ditt som merkelapper (labler). Med Python er mulighetene mange og hvis du vil lære mer om dette kan det anbefales å gå på vårt Python-kurs.