Hvordan lage en map package

Ønsker du å dele kartene du jobber med i ArcGIS med andre ArcGIS-brukere? En map package er en fil (.mpk) som kan inneholde hele kartdokumentet (mxd) med tilhørende data. Filen kan deles med andre via ArcGIS Online eller ved vanlig fildeling. En map package gir deg i tillegg mulighet til å vise frem et øyeblikksbilde av hvordan kartet og dataene dine ser ut i et spesifikt tilfelle.

Inkludere data fra en SDE-geodatabase

Det finnes to alternativer for hvordan dataene kan inkluderes i filen når du jobber fra en SDE-database.

Den ene måten går ut på å å inkludere en referanse fra lagene i kartet til databasen. Denne metoden passer dersom du skal dele det med noen i samme organisasjon som har tilgang til samme database. Med det andre alternativet, som passer i de fleste andre tilfeller, inkluderes de faktiske dataene i filen. Da trekkes de dataene som brukes i din mxd ut fra databasen, og lagres i en filgeodatabase.

Steg 1: Del som Map Package

I ArcMap, gå til File > Share as > Map package.

Steg 2: Velg hvordan vi vil dele kartet 

Her velger du hvordan du ønsker å dele filen. Dersom du velger å dele via ArcGIS Online må du være logget inn i din ArcGIS Online konto i ArcMap. Når du deler via ArcGIS Online kan andre brukere laste ned filen fra ArcGIS Online.

Den andre muligheten er at du velger å lagre din map package som en lokal fil. Du kan selv dele den med andre, for eksempel via mail. Det er også her du velger hvordan du vil inkludere data fra vår eventuelle SDE-database.

Steg 3: Beskriv innholdet

Fyll ut en beskrivelse av dokumentet som gjør at den du deler med får informasjon om akkurat hva map packagen din inneholder. Det er viktig å merke dokumentet  (tags) hvis det skal deles via ArcGIS Online, slik at det blir søkbart.

Steg 4: Last opp eventuelle tilleggsfiler

Du har mulighet til å laste opp tilleggsfiler og inkludere inn i kartpakka. Det kan for eksempel være ekstra dokumentasjon eller egne applikasjoner. Følgende formater kan ikke inkluderes: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat and .ocx.   

Steg 5: Bestem hvem filen skal deles med (kun når du velger å dele via ArcGIS Online)

Når du velger å dele via ArcGIS Online får du opp et delingsalternativ. Her kan du velge å dele med offentligheten, eller med spesifikke grupper i dinorganisasjon.

Steg 6: Analyser og del 

Trykk på Analyze øverst i høyre hjørne for å se om din map package er klar for å deles. Dersom resultatet i «prepare»-vinduet blir uten feilmedlinger kan pakken deles. Eventuelle feilmeldinger må rettes opp før du kan dele din map package

En map package kan enkelt åpnes av andre ved at de drar filen inn i en tom mxd.

Map package støttes for ArcGIS for Desktop versjon 10.0 og senere versjoner.

NB. Det finnes et eget geoprosesseringsverktøy «Package Map». Hvis du velger å bruke dette verktøyet får du flere alternativer som gjør at du kan kontrollere innholdet i pakken i enda større grad.