Tips for raskere ArcMap

Generelt sett kan det være mye som fører til at ArcMap oppfattes som treg. Maskinvare og nettilkobling kan ofte være flaskehalsene. Her kommer noen tips om noen enkle funksjoner innebygd i ArcMap som kan gjøre at ting kan gå litt raskere.

Document Defragmenter

Ved installasjon av ArcGIS Desktop følger det med et lite program som heter Document Defragmenter (Start - ArcGIS - Desktop Tools). Hvis man jobber lenge med et kartdokument (.mxd) blir det lagret veldig mye informasjon, og Document Defragmenter "renser" kartdokumentet for unødvendig informasjon. Applikasjonen lager en ny kopi av kartdokumentet slik at man ikke behøver å bekymre seg for å miste noe informasjon.

Basemap layers

Nytt i ArcGIS 10 er at man kan lage basemap layers. Dette er en gruppe for kartlag som kun skal tegnes, men ikke redigeres. Dette gjør at disse dataene tegnes raskere. Hvis man for eksempel kun skal redigere på et bestemt kartlag, vil det lønne seg å legge de andre kartlagene i et basemap layer. Basemap layers oppretter du ved å høyreklikke på ditt dataframe og klikker New Basemap Layer.

Feature cache

Feature cache muliggjør mellomlagring av ulike data. Hvis du benytter data fra eksterne kilder (lokal eller ekstern GIS-server) kan ArcMap bruke lengre tid på å lese disse dataene. Ved å mellomlagre disse på din lokale maskin, slipper du å hele tiden hente inn dataene på nytt. Komplekse geometrier og labels kan også bruke lang tid hvis disse tegnes på nytt hver gang man panorerer eller zoomer i kartet. Feature cache er en egen verktøylinje som du får opp ved å gå inn på Customize -> Toolbars -> Feature Cache.

Projeksjoner

Å ha dataene i samme projeksjon vil også få opp farten til ArcMap. ArcMap bruker såkalt “projection-on-the-fly” hvis kartlagene er i ulike projeksjoner noe som går utover tegneytelsen til ArcMap. Hvis du ikke vil projisere dataene på nytt bør man passe på at projeksjonen til ditt datavindu (Data Frame) er det samme som de fleste kartlagene (eventuelt de kartlagene som tar lengst tid å tegne opp). Default i ArcMap er at den setter projeksjonen til datavinduet til det samme som det første kartlaget man legger til.

Rasterdata

Rasterdata kan bruke lang tid på å tegnes opp i ArcMap. Når du tar inn et nytt raster i ArcMap vil du få spørsmål om du vil bygge pyramider. Uten pyramider vil ArcMap bruke originalrasteret når den tegner opp kartet i datavinduet, uansett hvilket zoomnivå man er på. Pyramider lager ulike versjoner av rasteret som brukes på de ulike zoomnivåene, slik at ArcMap ikke trenger å lese originalrasteret hver gang. I mosaikk-datasett funksjonen som kom i ArcGIS 10 kalles dette for overviews. Bruker man raster som bakgrunnsbilde kan du også bruke "accelerate"-funksjonen. Trykk Customize - Image Analysis Window, høyreklikk så på kartlaget og velg "accelerate". Dette gjør at rasteret tegnes fortere, men samtidig mister man noe funksjoner.