Roller i ArcGIS Online

Alle medlemmene i en organisasjon får tildelt et spesifikt rollesett for å utføre aksjoner i ArcGIS Online. En rolle definerer privilegier som et medlem har i organisasjonen.

Medlemmene i en organisasjon kan ha en rolle som bruker, utgiver eller administrator, hver med forskjellige egenskaper

Tildelte rolle kan også endres i etterkant.

Brukere – Se en tilpasset visning av webområdet, bruke organisasjonens kart, apper, lag og verktøy, og bli med i grupper som eies av organisasjonen. Brukere kan også lage kart og apper, legge til elementer, dele innhold og opprette grupper. Personer som har denne rollen er vanligvis konsument av organisasjons innhold (f.eks. grunnleggende GIS bruker som f.eks ledergruppen eller personer som arbeider med markesføring, feltarbeider, sentralbord, …)

Utgivere – Brukerrettigheter, samt muligheten til å publisere sine geoobjekter og kartfliser som vertsbaserte weblag. Utgiver har også mulighet å utføre analyser på lag i kart.

Administratorer – Utgiverrettigheter og kan i tillegg administrere organisasjonen og andre brukere. En administrator har flere oppgaver som å konfigurere kontoen med bakgrunnskart, logo og galleriapplikasjoner og å ha oversikt over kreditteringsforbruk og medlemmene. En organisasjon må ha minst én administrator – vi anbefaler å ha ikke mer enn to.

Rollen endres under menyen Min Organisasjon

Tilpassede Roller

Siden mars 2014 er det mulig å definere rettigheter på et mer detaljert nivå ved å opprette og tildele tilpassede roller.

Administratorer har dermed mulighet å konfigurere og spesifisere standardroller til egendefinerte roller med et mer tilpasset sett av privilegier. Dermed får man mer fleksibilitet til de eksisterende bruker, utgiver og administrator rollene. En type rolle kunne være for personer som bare bruker online kart og web applikasjoner, men ikke bør lage noe innhold. I tillegg kan enkelte administrative oppgaver (bl.a. inviter bruker, administrer innhold) bli delegert til medlemmene gjennom en tilpasset rolle.

For å opprette en tilpasset rolle, gå til Min Organisasjon og Rediger Innstillinger. Der finnes en ny meny til venstre som heter Roller.

Angi et navn for rollen, en beskrivelse og velg ut en mal. F.eks. mal for redigeringsbruk av feltarbeider som skal oppdatere feature tjenester via Collector App for ArcGIS Du kan bruke forhåndsdefinerte maler i utgangspunktet og deretter velger ut spesifikke rollerettigheter for å tilpasse rollen til arbeidsflyten i organisasjonen din. Maler inneholder et sett med forhåndsdefinerte privilegier for en forslått rolle (f.eks. Analyst eller Author).

Vær oppmerksom på at noen arbeidsflyter krever en kombinasjon av privilegier. For eksempel å publisere web applikasjoner krever rettighet til å lage og dele elementer (med grupper, organisasjonen eller offentligheten).

Før du tildeler en ny rolle til et medlem, kan det være lurt å teste nødvendig funksjonalitet og arbeidsflyt for en rolle man har nettopp opprettet. Du kan redigere rollen, hvis det er nødvendig.

Egendefinerte roller gir administratorer muligheten til å lage unike roller for medlemmene i organisasjonen. Disse tilpassede rollene gir både større kontroll og fleksibilitet i tildeling av rettigheter til brukere av en ArcGIS Online konto, og gjør det mulig å skreddersy nye roller som passer til hver eneste organisasjons struktur og arbeidsmåte.

Du finner mer informasjon på ArcGIS Online hjelpesiden