Registrering og forvaltning av fyrverkeri

Kart kan hjelpe din kommune med å holde oversikt over godkjente utsalgsteder, bruk og eventuelle restriksjoner for bruk av fyrverkeri. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du ved hjelp av en mal får full oversikt over din kommunes fyrverkeri.

Hva trenger du?

Salg av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri skjer kun over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives. Se eksempel hvordan du ved hjelp av malen enkelt kan legge inn posisjon til godkjente utsalgssteder for å ha oversikt – og ikke minst benytte dette ved tilsyn.

Bruk av fyrverkeri

De fleste kommuner har et generelt forbud mot bruk av fyrverkeri, men gir dispensasjon på nyttårsaften mellom kl.18 og 02. I mange kommuner må privatpersoner søke om tillatelse for oppskyting av fyrverkeri og det gis kun tillatelse å skyte opp fyrverkeri utenfor områder som er underlagt restriksjoner. Dette kan være områder med verneverdige bygninger og tett trehusbebyggelse mm. I malen er det enkelt å legge inn områder med restriksjoner og søknader fra privatpersoner. Med ArcGIS Online kan privatpersoner enkelt legge inn søknader selv.

I dette eksempelet er standardapplikasjonen Geoform brukt for å forenkle inntasting og lokalisering av søknaden. Formularet fungerer like godt i en nettleser på PC som på et nettbrett eller smarttelefon. Geoform er enkel konfigurebar og standard i ArcGIS Online.

Synlighet av fyrverkeri

Ved planlegging av offentlig fyrverkeri er det viktig å vite hvor fyrverkeriet blir synlig. I malen ligger det en ferdig modell for å beregne synbarhet ut fra posisjon og detonasjonshøyde. I tillegg er den samme modellen tilgjengelig som REST-tjeneste. Sistnevnte kan elegant tilgjengeliggjøres via ArcGIS Online Web App Builder (også standardfunksjonalitet i ArcGIS Online) slik at alle kan se hvor sitt fyrverkeri blir synlig. Se eksempel på en web app builder-applikasjon med synlighetsanalysen