Automatisk kartproduksjon med Data Driven Pages

Data Driven Pages er en funksjon for å lage en serie av ulike kart basert på en feature i et kartlag. Verktøyet blir blant annet brukt til å lage turkart, rodekart for brøyting, soner for hjemmehjelp o.l.

Her finner du det

Verktøylinjen i ArcMap.Customize -> Toolbars -> Data Driven Pages

I dette eksempelet er det laget en kartserie/pdf-fil med norske kommuner som feature. Dette resulterte i en PDF-fil med x antall sider, hvor hver kommune har en egen side ( Pr 01.01.2013 er det 428 kommuner i Norge). På layouten har du mulighet til å sette inn en dynamisk tekst som f.eks kommunenavnet, og deretter sortere etter en kolonne i tabelldataene. Her er det sortert etter areal som gir en kartbok hvor den største kommunen målt i areal kommer først og så følger resten i rangert rekkefølge. Påskrift er kommunenavn og areal er i km². Det tar relativ kort tid å lage 428 kart.

Du kan legge inn dynamisk tekst som baserer seg på egenskaper i kartet, informasjon om referansesystem som leses direkte fra kartrammen, eller f.eks dagens dato. Resultatet blir da X antall kart der innhold og tekst endres automatisk fra kart til kart. Kartene kan deretter eksporteres til f.eks. PDF-format for distribusjon.

Verktøyet har også en masse annen funksjonalitet, som å lage kart langs en stripe, (elv) lage fullstendig kartbok med unik framside, innholdsfortegnelse etc. Gå i hjelp-menyen på ArcGIS Desktop og søk etter Data Driven Pages.