Georeferencing

Dette er en verktøylinje som gir deg mulighet til å hente inn bilder, f.eks. en scannet reguleringsplan, og legge inn passpunkter slik at planen sammenfaller med andre kartdata.

Hvor finner du det?

Customize > Toolbars > Georeferencing

Lisens

Tilgjengelig på alle lisensnivå

Fremgangsmåte

  • Zoom til stedet på kartet hvor bildet skal plasseres. Flytt bildet til det stedet det skal georefereres til.
  • Roter bildet via menyen hvis nødvendig
  • Klikk på et punkt i bildet (eks. hushjørne) og klikk så på samme hushjørnet i kartdataene.
  • Klikk på et nytt punkt i bildet og tilsvarende i kartet. (Bruk helst punkter i hvert sitt hjørne av bildet, da blir resultatet best)
  • Sjekk at bildet ligger riktig før du så kjører «Update Georeferencing» på verktøylinja.
  • Da er bildet georeferert og det er lagd en ny fil som du kan finne igjen i utforsker. Filen har samme fornavn som bildet, men har endelsen *.jgwx.

Etter å ha innhentet bildet i ArcMAP, velg «fit to display» for å flytte bildet til det stedet på kartet du står zoomet til.

Roter bildet hvis det er nødvendig

Knapp for å legge til kontrollpunkter. Klikk på bildet først, deretter i kartet.

Første kontrollpunkt, fra hushjørne på bildefil, til hushjørne i FKB data.

Samme gjøres med en bygning et annet sted på bildet.

To kontrollpunkter plassert og bildet er riktig referert.

OBS! Hvis du zoomer inn veldig langt på et punkt og ønsker å legge til et nytt da det første kanskje ble litt unøyaktig, legg til et tredje punkt før du sletter foregående punkt. Hvis du har to punkter og sletter det ene så forstørres eller forminskes bildet og du må begynne på nytt. Innpassing med to punkter krever at bildet ikke er vridd eller skjevt. Det er fullt mulig å legge inn flere punkter for å «dra» litt i bildet for å øke nøyaktigheten. Til slutt kjøres funksjonen Update Georeferencing. Denne funksjonen lager en ny fil (jgwx) som er plasseringsfilen for bildet. Ved oversendelse av bildet, via mail etc til andre, må denne filen følge med hvis georeferansen skal opprettholdes.

Resultat

Her vises et bilde av ledningssituasjon tilsendt som bilde og deretter georeferert vha bygninger i FKB database.

OBS: PDF bilder lar seg ikke lese inn i ArcMAP. Du må bruke et annet program for å danne en jpg av pdf-filen. Et greit alternativ er gratisversjonen av PDF-XChange Viewer.