Problemfri installasjon av ArcGIS for Desktop

Det kan være frustrerende å oppleve problemer ved installasjon av ArcGIS programvare. Enkle feil i starten kan føre til større problemer underveis, og det er ikke uten grunn at dette er et av de heteste temaene for Geodatas supportteam. Her kommer noen tips for en problemfri installasjon.

Hvor mange skal benytte programvaren?

Lisensiering gir deg rett til å bruke et bestemt produkt for en bestemt tidsperiode. Esri har forskjellige typer lisenser og lisensavtaler for å møte behovene til ulike organisasjoner. Det er viktig at du vet hvor mange som skal bruke programvaren for å velge den riktige typen lisens.

Hvis det bare er du som skal bruke programmet trengs kun en enbrukerlisens. Det er godkjent for bruk på én bestemt maskin (f.eks. på jobben), men kan autoriseres to ganger slik at du også kan bruke produktet også hjemme.

Er det flere internt hos dere som skal bruke samme ArcGIS, trenger dere en flerbrukslisens. Denne lisenstypen er autorisert for en bestemt server slik at den kan tjene til en rekke maskiner i et nettverk via ArcGIS License Manager. En flerbrukslisens tillater brukere å få tilgang til programvaren fra enhver datamaskin på nettverket der programvaren er installert. Man har i utgangspunktet et gitt antall lisenser, og når alle disse er i bruk vil det ikke være rom for flere. Det er først når én av brukerne er ferdig og lukker alle ArcGIS programmer, at en annen kan benytte seg av en lisens. En flerbrukerlisens er ikke låst til en enkelt datamaskin, og flyter derfor på et nettverk. Dette er grunnen til at det kalles en «flytende lisens».

Det finnes også forskjellige versjoner av programvaren som produseres hvert år. Det er kun én versjon av programvaren som kan brukes på en maskin av gangen. Du kan for eksempel ikke kjøre versjon 9.3.1 og 10.2 på samme maskin.

Hvilket lisensnivå dekker ditt behov?

ArcGIS Desktop er tilgjengelig på tre lisensnivåer med forskjellige funksjonaliteter. Disse er ArcView (basic), ArcEditor (standard) og ArcInfo (advanced).

 • ArcView gjør det mulig å vise geografisk data, lage lagdelte kart og utføre grunnleggende romlig analyse.
 • ArcEditor omfatter i tillegg til funksjonaliteten i ArcView mer avanserte verktøy for manipulering av shapefiler og geodatabase.
 • ArcInfo er det mest omfattende lisensnivået og inkluderer muligheter for datamanipulasjon, redigering og mer avansert analyse.

Installasjonen av ArcGIS for Desktop er en fem-trinns prosess (der bare de tre første trinnene kreves for ArcGIS for Desktop applikasjoner):

 • Installer ArcGIS License Manager. (Hvis du har tenkt å bruke ArcGIS Desktop kun som enbruksversjon, trenger du ikke å installere ArcGIS License Manager.)
 • Installer ArcGIS Desktop.
 • Fullfør ArcGIS Administrator Wizard. Ved hjelp av veiviseren må du angi din produkttype, angi Lisence Manager (hvis du benytter deg av en flerbrukerlisens) eller godkjenne programvaren (hvis du har enbrukerlisens).
 • Installer tutorial data (valgfritt, fra ArcGIS Tutorial Data-media).
 • Installer ArcGIS Desktop VBA Developer Resources eller andre developer kit ressurser (valgfritt, fra ArcGIS Desktop VBA Developer Resources mappe \ SDK_VBA ligger på installasjonsmedia).

Når programvaren er installert, kan du endre produktnivåer eller veksle mellom flerbruks- og enbruksversjoner uten å avinstallere eller utføre en installasjonhandling.

Installasjon av de ulike lisenstyper

Hvis du per dags dato har installert ArcGIS 10.3 (med eller uten Service Packs) på din maskin og skal oppdatere til ArcGIS 10.4, er det ikke nødvendig å avinstallere eller deautorisere først. Dette vil gjøres automatisk når du går igjennom setup for 10.4 installasjonssetup. Skal du oppdatere til 10.x fra eldre versjoner eller installere eldre versjoner enn 10.2 følger du instruksjonen for avinstallering under:

Avinstallere gamle versjoner:

Hvis du tidligere har installert ArcGIS på maskinen din, og dette er en versjon før ArcGIS 10.1, må programvaren avinstalleres før du fortsetter med ArcGIS Desktop 10.2 setup. Alle tidligere versjoner av ArcGIS må avinstalleres før ArcGIS 10 eller nyere blir installert.

Nyttige begrep:

Autorisasjon: Gjennomføringen av registreringsprosessen. På dette tidspunktet har ditt Single Use eller Server-produkt og / eller utvidelser blitt installert og registrert hos Esri. Autorisasjonsfil har blitt sendt til deg, og blitt generert gjennom den aktuelle registreringen veiviseren.

Autorisasjonsfil: En autorisasjonsfil som inneholder enbruks eller Server-produkt autorisasjon data. Hver fil inneholder informasjon om produktnavn, versjonsnummer, dato for når den utgår, registreringsnummer, og autorisasjonskoden. Autorisasjonsfilen må være tilgjengelig for at programvaren fra Esri kan tas i bruk.

Autorisasjonskode: En kode som består av tre bokstaver og ni siffret nummer (ABC123456789) som brukes av Esri til å opprette en autorisasjonsfil for å aktivere programvaren. Hvert eneste produkt har et unikt registreringsnummer. Dette gjelder både også programutvidelser (extensions).

Extensions: Er verktøy som legger til flere muligheter i ArcGIS for Desktop, de lar deg for eksempel utføre utvidede oppgaver som geoprosessering av raster og 3D-analyser. Du får autorisasjonskoder for hver eneste extension som er bestilt med lisensen.

Autorisere en enbrukerlisens:

 • Etter installasjonen velger du ønsket «Single Use»-produkt i ArcGIS Administrator Wizard og klikker «Authorize now...»-knappen 
 • Velg alternativet “I have installed my software and need to authorize it
 • “Velg “Authorize with Esri now using the Internet“
 • Skriv inn din personlige informasjon.
 • Skriv inn produktets autorisasjonskode (ESUxxxxxxxxx). Denne informasjonen er gitt til deg av Esri Customer Service. Hvis du ikke har denne informasjonen, kontakt Esri Customer Service.
 • Velg “I have authorization number(s) to authorize one or more extensions.” For autorisering av eventuelle utvidelser (extensions). Klikk på Other extensions for utvidelser som ikke er oppført på hovedpanelet.
 • Klikk på Finish etter at godkjenningprosessen er fullført.
 • Klikk OK for å lukke ArcGIS Administrator. Programvaren er nå klar til bruk.

Autorisere flerbrukslisens:

Åpne programmet "ArcGIS License Server Administrator" og gå til mappen "Authorization". Velg versjonsnummer av programvaren du skal autorisere i nedtrekksfanen og klikk "Authorize Now". I det nye dialogvinduet velger du produkt du skal autorisere og gå gjennom stegene videre. Fyll in autorisering koden og antall lisenser som skal gjøres tilgjengelig.

For å koble en ArcGIS-installasjon til lisens-serveren, åpne programmet "ArcGIS Administrator" på samme maskin som installasjonen skal autoriseres. Klikk på produktmappen, eksempelvis "Desktop" og velg riktig flerbrukerlisenstype (concurrent use). Skriv inn navnet på lisens-serveren hvor "ArcGIS License Server Administrator" fra forrige steg er installert under "License Manager"

Vanlige feil under installasjon

Feil med host name: En slik feil har ofte noe å gjøre med stinavnet som er spesifisert i ArcGIS Administrator.  

Feil autoriseringskode: Det kan være fort gjort å taste feil autorisasjonskode for produktet du autoriserer: Bruk ESU-kode for enbrukerlisenser. En ESU-kode vil bli formatert slik: ESU123456789, og vil alltid inneholde prefikset 'ESU'. Produkter med flerbrukslisens (ArcInfo (CU), ArcEditor (CU), ArcView (CU), ArcGIS Engine Runtime (CU), og ArcInfo Workstation) bruker EFL-kode. Et EFL nummer vil bli formatert lik EFL123456789 og vil alltid inneholde prefikset 'EFL'. Når du autoriserer flerbrukslisenser på en lisens manager, kan du skrive inn tall som er lik eller større enn 1, og som ikke overstiger antallet lisenser du har krav på. Hvis du, for eksempel, har autorisert 20 kopier på første forsøk, og ditt maksimale antall autoriseringer er 100, kan du ikke autorisere mer enn 80 lisenser på andre forsøk. Server-relaterte produkter skal autoriseres med ECP-kode.

Autorisasjonskoder finner dere på deres Customer Care Portal. Hvordan dere får tilgang til denne kan dere lese i artikkelen det er linket til lengre ned på denne siden. Der finner dere også andre linker som kan hjelpe dere videre med installasjonen om noe skulle være uklart.