Legge til en ny geokoder i Excel

Når du bruker Esri Maps for Office i Excel for å geokode tabelldata så har du valget mellom et utvalg av standard geokodere. I enkelte tilfeller er ikke disse geokoderene tilstrekkelig siden man ikke har adressedata eller lengde- og breddegrad for radene.

Det kan også hende at man ikke ønsker å geokode mot et adressepunkt, men mot en flate - som en kommune eller en grunnkrets. I slike tilfeller kan man bruke en eksisterende geoobjekt-tjeneste (Feature service) i ArcGIS Online som en alternativ geokoder. Hvis denne tjenesten har en ID eller et navn som matcher med et felt i Excel-dataene dine. Eksempler på dette kan være grunnkrets-ID eller en ID for ulike butikker.

I Esri maps for office 3.0 og 3.1

Etter at du har valgt tabell eller rader og kolonner som skal geokodes gjør du følgende for å legge til en tjeneste som ditt geokodingslag. Under Location type velger du More. Gå så til My Locations og velg Add Location type

Du søker så etter tjenester som du har lagt inn på din ArcGIS Online konto. I dette tilfellet er det en tjeneste med norske fylker. Trykk Select.

Velg så hvilket felt(er) man skal bruke for å geokode/joine data fra regnearket mot objektene i karttjenesten. I dette tilfellet er det feltet FYLKE_ID.

Geokoding med den nye lokasjonstypen

Lokasjonstypen vil nå legge seg under My Locations. Du finner den ved å følge de to første bildet i avsnittet. Location type -> More –> My Locations

Trykk så Confirm Location coloumns og velg hvilket felt i regnearket som er join feltet. Trykk OK, og Add Data.

Regnearket geokodes nå mot geokodingstjenesten og legges til i kartet. Under ser du et resultat der Oslo, Akershus og Østfold har blitt geokodet mot karttjenesten for norske fylker. Regnearket som ble brukt var kun tabellen under.

 Fylke ID

 Verdi

 1

 28

 2

 45

 3

 20

Legge til en ny geokoder med Esri maps for Office 2.0 – 2.1

For å legge til en ny geokoder starter du med å geokode som vanlig i Excel. Etter at du har satt inn et kart, markert ønskede felter og har trykket på Add Excel Data, så får du opp vinduet hvor du velger geokoder. Helt nederst i dette vinduet er den en link som heter Add Custom Location Type…  Trykk på denne.

Du får nå opp et søkevindu (Add Location Type) der du kan søke opp geoobjekt-tjenester. Søk opp din tjeneste og trykk på Select. Denne geoobjekt-tjenesten

(Feature service) må være publisert på ArcGIS Online, og brukeren din må ha tilgang til denne.

Du får så opp et nytt vindu. Her må du huke av de feltene som skal brukes for å geokode, altså feltene som går igjen i både geoobjekt-tjenesten og i dine Excel-data.

Husk at datatypen må være lik. Er feltet tekst i tjenesten, men et tall i dine Excel-data vil du få en feil når du forsøker å geokode.

I det siste vinduet legger du til et navn og en beskrivelse for geokoderen. Trykk Add. Den nye geokoderen ligger nå nederst i listen over dine geokodere.

Geokode dataene dine

Velg geokoderen og velg så hvilket felt i Excel som skal brukes for å geokode. Trykk Add. Dataene vil nå geokodes.

Om geokodingen ikke virker, sjekk først at du har samme datatype i Excel-dataene dine som i geoobjekt-tjenesten. Sjekk så manuelt at ID-nummeret i Excel-datasettet finnes i geoobjekt-tjenesten du geokoder mot.