Lag adresserapport i ArcGIS for desktop

I mange sammenhenger er det ønskelig å lage en rapport med f.eks. adresser til eiere av eiendommer. Disse dataene vil man gjerne at skal leses fra Matrikkelen.

Rapportverktøyet i ArcGIS for desktop er et enkelt og bra verktøy dersom man ønsker å skreddersy egne rapporter.

I kartet har jeg hentet inn Gråtone-cachen fra GeodataOnline, samt tjenesten GeomapMatrikkelEier. Jeg velger ut 3 eiendommer i laget DekTeigEierFlate og lager et nytt lag av dette utvalget (som vist i figuren under):

Jeg skal nå lage en rapport for disse 3 eiendommene. Jeg velger derfor View – Reports – Create Report i ArcMap.

Rapporteringsverktøyet gir meg mulighet til å skreddersy rapporten etter mitt ønske. Jeg kan videre lagre rapporten som en mal og bruke den på et annet utvalg senere.

I Report Wizard velger man hvilke egenskaper man ønsker å ha med i rapporten:

Videre får man mulighet til å velge hvordan rapporten skal se ut:

Når jeg trykker Finish får jeg generert denne rapporten med følgende innhold:

Denne rapportmalen kan jeg lagre og kjøre på nytt for andre eiendommer ved å velge View – Reports – Run Report...