Hvorfor får jeg ikke tatt kartet mitt offline i Collector?

Collector er optimalisert for feltarbeid og til å redigere objekter via mobilen. Collector lar deg også ta med kart i områder uten dekning. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan feilsøke hvorfor denne funksjonen ikke er tilgjengelig for frakoblet bruk.

Feilsøking:

1. Har du aktivert frakoblet modus til selve webkartet?

Gå inn på elementdetaljer til webkartet og klikk på innstillinger, hvis du har «frakoblet» tilgjengelig kan du enkelt velge å aktivere frakoblet modus her. Hvis du ikke har denne funksjonen tilgjengelig i AGOL/portalen kan man gå videre på feilsøkingen på hvorfor denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

2. Har du satt på synkronisering og redigering på dine feature layes?

Dette kan du sette på via innstillinger til lagene:

3. Har du sjekket at alle lag er i samme koordinatsystem og projeksjon?

Collector er veldig strenge på koordinatstystemer og projeksjoner og lar deg ikke ta med kart frakoblet hvis du har lag med ulike koordinatsystemer i webkartet, for eksempel hvis du har et lag med WGS84 UTM33, mens resten av lagene er EUREF89 UTM 33. Selv om denne forskjellen ikke betyr noe i praksis vil Collector anse dette som forskjellige projeksjoner og dermed ikke la deg ta med kartet frakoblet.

Hvordan sjekke koordinatsystem på feature layer

1. Klikk på lagene som ligger i webkartet:

2. Scroll ned til «url» og klikk «vis», dette vil ta deg til rest-siden til laget og du kan se hvilken projeksjon og koordinatsystem laget er i. Gjenta prosessen med alle lag som ligger i webkartet. Er noen ulike må disse endres for å få lov til å ta det offline.

4. Hvilket bakgrunnskart benytter du deg av?

Har du sjekket om dette er en tjeneste det er lov å ta med offline? Dette kan du sjekke via rest-endepunktet til kartet. Helt nederst vil du kunne se «supported operations» hvor det må stå Export Map og Export Tiles for å kunne bruke dette bakgrunnskartet i frakoblet modus.

5. Inneholder kartet WMS-lag eller andre dynamiske datasett?

Fordi dette er en dynamisk tjeneste er det kun lov til å ha det i nettbaserte versjoner. For å få lov til å ta med kartet offline må disse fjernes og alle kartlag må være hentet fra en ArcGIS Server tjenester som tillater sync og query eller hosted feature layers fra ArcGIS Online eller Enterprise.

Forhåpentligvis har du klart å feilsøke kartet ditt og du er klar for å ta med kartet ditt ut i felt. Lykke til!


Til slutt noen nyttige ressurser fra ESRI:

Supported dataPrepare for offline data collection