Hvordan produsere en 3D-webscene

En 3D-webscene er en web-applikasjon som lar deg visualisere dine 3D-prosjekter via web-browseren. I og med at den bruker WebGL-teknologi, slipper brukeren å laste ned tredjeparts programvare for å åpne prosjektene.

Et eksempel på en 3D-webscene kan sees her.

Det finnes to måter å publisere en 3D-webscene på, enten via geoprosesseringsverktøyet Export To 3D Web Scene eller å eksportere et prosjekt laget i Esris 3D-programvare City Engine.

Denne artikkelen vil fokusere på den første metoden, altså å publisere vårt 3D-prosjekt via Export To 3D Web Scene -verktøyet.

Forarbeid

Før vi publiserer 3D-prosjektet vårt er det et par steg vi må gjøre:

 1. Åpne ArcScene og start ditt prosjekt (.sxd-fil)

2. Når du er ferdig med redigeringen og klar til å publisere bør du definere AOI (Area of Interest). Dette gjøres for å fortelle publiseringsverktøyet hvilken del av 3D-modellen vi er interessert i å ha med videre. Denne er som standard satt til å dekke modellens totale volum. AOI kan settes ved å klikke på verktøyet som vist i illustrasjonen under og dernest bekrefte området ved å trykke ENTER. Trykker man ESC vil AOI automatisk settes tilbake til standard utstrekning

Ved å definere et AOI kan man i tillegg til å klargjøre prosjektet for publisering også oppnå flere andre fordeler. Blant annet et ressursbesparende arbeidsmønster, les mer om dette her.

3. For at brukeren av 3D-webscenen lett skal kunne navigere seg frem til interessante områder er det en fordel å definere såkalte bookmarks. Dette gjøres ved at man navigerer seg til det område man mener bør kunne presenteres enkelt og klikker Bookmarks -> Create Bookmark. Visningen blir da lagret og du kan skifte synsvinkel til neste bookmark om dette er ønskelig (og gjenta prosessen). Man kan hele tiden ha kontroll og administrere sine bookmarks under Bookmarks-menyen. 4.Før vi åpner geoprosesseringsverktøyet Export To 3D Web Scene er det en liten tweek (endring) som må gjøres. Vi må be operativsystemet vårt om å bruke «.» som desimalskilletegn og ikke «,».

For å gjøre dette gjør man følgende:

Åpne Region og språk ved å klikke Start, klikk Kontrollpanel, klikk Klokke, språk og område og deretter klikk Region og språk. Velg Avanserte innstillinger og sett desimalsymbol til å vise «.»

Publisering

Når alt av forarbeid er ferdig er vi klare til å publisere vårt nye 3D-prosjekt:

1.    Åpne verktøyet Export To 3D Web Scene (dette finnes i ArcToolbox à 3D Analyst Tools à CityEngine) og fyll inn de to parameterne som er i verktøyet. Under Scene Document peker man til .sxd-filen, altså det lagrede 3D-prosjektet, mens under Web Scene angir man hvor filen som inneholder Web Scenen (.3ws) skal plasseres.

2. Nå er vi snart i mål og det som gjenstår er kun å publisere vår scene. Her har man i teorien tre valg; laste ned web-vieweren lokalt og kjøre den fra en webserver; publisere den via City Engine, eller gjøre som forklart nedenfor; publisere den til din ArcGIS Online-konto):

a.   Dette gjøres ved å logge deg på din ArcGIS Online-konto, gå til Mitt innhold og velg Legg til element.

b. Her velger man Choose File (evt. browse) og peker på .3ws-filen. Skriv inn en passende tittel på Web Scenen og angi passende søkeord (tags). Klikk til slutt på Legg til element.

Da gjenstår det til slutt bare å starte publiseringen av 3D-data. Lykke til