Hvordan gå offline med kart i Collector-applikasjonen

Collector-applikasjonen er optimalisert for feltarbeid og redigering av objekter. I vår ble det også lansert offline-funksjonalitet som lar deg laste ned et utsnitt av kartet for bruk uten nettilgang. Denne artikkelen vil vise hvordan en tilrettelegger et webkart for offline-funksjonalitet og hva som kreves for å gjøre dette.

Publisere data

Når datasettet som skal publiseres er tilrettelagt i ArcMap, kan det publiseres til en ArcGIS Server eller til ArcGIS Online ved å:

 • Velg File fra menylinja i ArcMap
 • Velg ShareAs
 • Velg Service

Dersom datasettet publiseres til ArcGIS Server:

 • Huk av for Feature Access under Capabilities
 • Velg Feature Access i venstre meny
 • Create, Delete, Query og Update må være huket av for at laget skal være redigerbart og dermed kunne brukes i Collector
 • Huk av forSync for å aktivere offline-funksjonalitet

Dersom datasettet publiseres til en ArcGIS Online-konto:

 • Huk av for Feature Access under Capabilities.
 • Ta bort Tiled Mapping I Capabilities
 • Velg Feature Access fra venstre meny
 • Create, Delete, Query og Update må være huket av for at laget skal være redigerbart og dermed kunne brukes i Collector
 • Huk av for Sync for å aktivere offline-funksjonalitet

OBS: For å kunne skru på sync må datasettet ha Global ID samt være satt opp med arkivering. Dette gjøres ved å høyreklikke på datasettet i databasen og velge: - Manage -> Add Global IDs - Manage -> Enable Archiving

Lage webkart i ArcGIS Online

Etter at datasettet er publisert må det lages et webkart i ArcGIS Online som kan bruke tjenesten. Bakgrunnskartet som blir valgt må være tilgjengelig for offline-bruk. Esri sine bakgrunnskart er fra før av åpnet for denne funksjonaliteten. Når webkartet lagres skal det automatisk bli lagret med støtte for offline-bruk, men det er likevel lurt å sjekke dette under egenskapene til webkartet. Dersom webkartet støtter offline-bruk vil det stå at frakoblet modus er aktivert.

Offline-bruk i Collector-applikasjonen

Når webkartet er satt opp for offline-bruk vil det vises med et sky-ikon i Collector-applikasjonen.

For å laste ned et webkart for offline-bruk:

1. Trykk på sky-ikonet for webkartet som skal lastes ned 2. Velg hvilket bakgrunnskart som skal brukes. Her kan en velge mellom bakgrunnskartet som er brukt i webkartet, eller en kan bruke bakgrunnskart som ligger lagret på enheten fra før 3. Velg område som skal lastes ned for offline-bruk under «Work Area» 4. Bytt til «Map Detail» for å velge målestokkterskel for innerste zoom-nivå. Detaljnivået som velges her vil være det høyeste detaljnivået i offline-kartet