Hvordan få lengde- og breddegrad inn i attributtabellen

Noen ganger er det kjekt å vite det geografiske koordinatene (lengde- og breddegraden) til dataene våre. Dette kan være fordi andre systemer krever det, eller fordi vi skal ha med koordinatene ut i felt med GPS-er som opererer med disse koordinatene. Nå skal vi se på hvordan vi kan ta data i EUREF89 UTM 33N og legge til WGS84 lengde- og breddegrad som en kolonne i attributtabellen din.

Som eksempel har vi kartdata over noen boliger i Tønsberg.

Verktøyet man bruker for å få x- og y-koordinater i tabellen heter «Add XY Coordinates (Data Management)». Denne legger til koordinater fra geometrien til dataene dine, i det koordinatsystemet som geoobjektene dine er definert i. I dette tilfellet er husene i Tønsberg definert i EUREF89 UTM 33N. Bruker vi dette verktøyet direkte vil den legge til koordinater i EUREF89 UTM 33N. Derfor må vi projisere dataene til å bare ha det geografiske koordinatsysteme WGS84 først (uten noen projeksjon), og deretter legge til x- og y-koordinatene. Stegene blir da som følger:

Bruk verktøyet «Project (Data Management)» og sett det nye koordinatsystemet til WGS84.

Bruk verktøet «Add XY Coordinates (Data Management)» på den nye geoobjekt-klassen bolig_WGS84.

Og vips så har du WGS84-koordinater i attributtabellen tilhørende dataene dine.